Naturliv Veckor

Naturliv Veckor är en webbaserad distanskurs på halvtid, med veckolånga träffar i naturen på olika håll i landet. Vi lever ute i naturen 5 veckor under ett år och lär oss leva med och av naturen.

Utbildningen är CSN-berättigad. Den stora skillnaden från Naturliv Helger är att vi är ute under längre sammanhängande perioder och kan gå djupare in i naturlivet.

Fokus ligger på gemenskap, naturkontakt och överlevnadskunskaper - vilket vävs in i alla delmoment i undervisningen. Det kan vara allt ifrån insamlade av mat, olika typer av hantverk skapat av naturmaterial, spårning av djur och navigering utan karta och kompass. Under året kommer du som deltagare också få möjlighet att ta mer ansvar i ledarrollen, för att öva på att kunna hålla i naturlivsaktiviteter på egen hand.

Kursen kommer anpassas till och samskapas med de deltagare som blir antagna. Detaljer kring vad kursen och träffarna kommer att innehålla kommer delvis att skapas efterhand och anpassas efter gruppens behov och önskemål.

Studietakt

50 %, halvtid.

Studietid

15 augusti 2022 – 16 juni 2023.

Nivå

Gymnasial.

Förkunskaper och urval

Kursen passar dig som har tidigare erfarenhet av naturliv. Vid fler sökande än platser kommer urval göras utifrån intervju och motivation.

Kursintyg

Efter genomförd och avslutad utbildning får du som deltagare ett kursbevis där det framgår vilka kunskaper och kompetenser du fått under kursen.

Gruppindelning

Kursen är uppdelad i två grupper; Fyrfotingarna och Fjäderfäna. Kursen kommer anpassas till de deltagare som blir antagna. Detaljer kring vad kursen och träffarna kommer att innehålla kommer att skapas efterhand och anpassas efter gruppens behov och önskemål. Det är viktigt att du har möjlighet att närvara under träffarna. 

Kursdatum

Fjärdefäna

 1.  3-9 september
 2.  29 oktober - 4 november
 3.  4-10 februari
 4. 1-7 april
 5. 27 maj - 2 juni

Fyrfotingarna

 1. 29 augusti - 4 september
 2. 3-9 oktober
 3.  9-15 januari
 4. 10-16 april
 5. 29 maj - 4 juni

Kursens syfte

Att skapa förutsättningar där både privatpersoner som yrkesverksamma kan utforska hur människan kan leva som en del av naturen. Efter avslutad utbildning kommer du som deltagare ha erfarenhet av hur du kan utöva och bygga vidare på kunskaperna på egen hand, samt leda/inspirera andra i en livsstil närmare naturen. Utbildningen kan förslagsvis användas som komplement till arbetet som naturguide, fritidspedagog, lärare, socialpedagog/behandlingspedagog eller kolloledare.

Kursens mål

 • Fördjupa kontakten med naturen och upplevelsen att du är en del av den.
 • Lära dig praktiska kunskaper som gör att du kan leva med naturen i högre utsträckning.
 • Utveckla din pedagogiska verktygslåda med olika övningar, lekar och praktiska kunskaper.
 • Stärka din psykiska och fysiska hälsa genom kontakt med naturen och närvaro i gemenskap.
 • Vara med i utvecklandet av en kultur/gemenskap som lever mer hållbart och närmare naturen.

 

Lärare Niklas och Johan

Niklas strävar efter att vara en aktiv del av en kultur som lever av och med naturen. Det är ett utforskande om hur vi människor kan återigen bli en del av det vilda. Det handlar inte om hur vi kan överleva ensamma i naturen, utan om hur vi tillsammans leva med den. Det är en omställning som utspelar sig i det sociala, praktiska och sinnliga. Han har själv levt ute i naturen under flera års tid tillsammans med andra, lagat all mat över öppen eld och fokuserat på insamlande av vildmat. Niklas är en av grundarna till föreningen Naturliv, har en 2-årig utbildning som vildmarksguide och har jobbat med att hålla kurser i Naturliv de senaste 10 åren. Han har bl.a. anordnat månadslånga överlevnadskurser, introduktionskurser för vuxna, teambuildning för företag samt diverse workshops i specifika naturhantverk. Detta är femte året som har jobbar som folkhögskolelärare med kursen Naturliv. Ha roligt, få utmanas och få uppleva trygghet och samhörighet i naturen är alla viktiga delar för Niklas.

 Johan brinner för att leva i gemenskap, som en del av naturens gemenskap."Han brinner för det grundläggande i att vara människa, att gå på djupet in i vårt ursprung".  Han är en av grundarna till föreningen Naturliv. Bakom sig har Johan en tvåårig vildmarksguideutbildning på en vildmarksskola i USA, där han även har jobbat som guide i ett år. Johan är en av grundarna till föreningen Wild Moon Europe, genom vilken han varit med och guidat drygt 20 månadslånga vildmarkskurser genom åren. Han har också en bakgrund som viltskådningsguide i företaget Wild Sweden.

Kostnad

All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri men du betalar en avgift för mat, utrustning och gästlärare på 7500kr för hela läsåret. Resekostnader och kostnader för egen utrustning tillkommer.

Ansökan

Sista ansökningsdag 15 april.

Kontakt

Erik Johan Örlander

Lärare naturliv

Niklas Taliaferro

Lärare naturliv