Kurs i svenska språket för ukrainska flyktingar

Kursen ingår i  projektet Fast-Care och finansieras av Europeiska socialfonden.

Kursstart och ansökan

Löpande kursstart från 9 oktober 2023 och framåt. Kontakta skolan för att ansöka, se kontakt längst ner på sidan.

Vem kan söka kursen?

Projektet riktar sig till ukrainare över 18 år som flytt kriget och som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv.

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande ska få en grundläggande förståelse för det svenska samhället och samtidigt ge deltagaren en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Kursens mål är att stärka ukrainares möjligheter att komma närmare arbetsmarknaden eller vidare studier. 

Kursens innehåll

Kursen innebär framför allt undervisning i svenska och samhällsorientering. Utöver det genomförs kartläggning av deltagarnas kompetenser och behov som ska resultera i individuella aktivitetsplaner. Kursdeltagarna deltar i så hög grad som möjligt i det gemensamma som sker på Region Uppsala folkhögskola.

Europeiska unionen Care of folkhögskolan.png

Plats

Uppsala

Jan Brauners väg 3, 751 85 Uppsala. Ta buss 4 eller buss 100 till hållplats ”Campus Ultuna” eller buss 12 till hållplats ”Arrheniusplan".

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri.

Ersättning

Ekonomiskt stöd kan betalas ut av Migrationsverket i form av dagersättning, bostadsersättning och särskilda bidrag om en deltagare inte kan försörja sig själv. 

Kontakt

Region Uppsala folkhögskola, Uppsala

E-post: rufhsk.uppsala@regionuppsala.se

Telefon: 018-611 66 06