Etableringskurs - för dig som är ny i Sverige

Har du nyligen kommit till Sverige och söker vägar in på arbetsmarknaden? Då kan Etableringskurs vara något för dig. Kursen är sex månader lång. Du studerar svenska, lär dig mer om det svenska samhället och får hjälp att närma dig ett arbete.

Utbildningen anpassas efter dina behov och gruppens förutsättningar. Kursen kommer att försöka att ta tillvara dina erfarenheter. Undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik med aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp. Grupperna är små och studietakten lugn.

Vi varvar grupparbete med eget arbete. Ibland ber vi någon komma och föreläsa om ett specifikt område. Om det behövs använder vi oss av både svenska och deltagarnas modersmål.

Vem kan gå kursen?

Det är Arbetsförmedlingen som beslutar vilka som ska gå kursen. Personer med kort utbildningsbakgrund går först. Om du blir anvisad till kursen blir den en del av din etableringsplan (en etableringsplan är flera olika aktiviteter som ska stödja dig på vägen till arbete.).

Kursens innehåll

Kursen fokuserar på det svenska språket och hur det svenska samhället fungerar. Vi är mycket ute och rör på oss; besöker olika institutioner, gör studiebesök, orienterar oss i det lokala förenings- och samhällslivet och försöker skapa kontakter och nätverk.

Tidsperiod

Kursen pågår i sex månader med tjugo organiserade studietimmar per vecka. 

Kursdatum

Kursdatum för hösten 2022 kommer så snart som möjligt.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri. Om du anvisas till kursen får du ekonomisk etableringsersättning av Arbetsförmedlingen.

Intyg

Etableringskursen är en del av kursutbudet på Region Uppsala folkhögskola. Genom kursen får du också kontakt med övriga kurser på skolan. När utbildningen är klar får du ett intyg som ska kunna ligga till grund för validering för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen. Folkhögskolan sätter också upp en plan tillsammans med dig för hur du ska fortsätta att närma dig ditt första jobb.

Ansökan

Tror du att Etableringskurs på folkhögskola skulle kunna hjälpa dig att snabbare komma i arbete? Kontakta då din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Kontakt

Liselott Söder

Lärare/Kursansvarig Etablering och Svenska från dag ett