Svenska från dag ett för ukrainska flyktingar

"Svenska från dag ett" för ukrainska flyktingar startar tisdagen den 19 april kl. 10:00. Välkommen med din ansökan!

Vem kan söka kursen?

Ukrainska flyktingar som fått tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i enlighet med massflyktsdirektivet, alternativt har ett giltigt LMA-kort utfärdat av Migrationsverket.

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande ska få en grundläggande förståelse för det svenska samhället och samtidigt ge deltagaren en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Kursen är tänkt att korta ner den tid det tar att etablera sig i samhälls- och arbetslivet för den som får uppehållstillstånd. 

Kursens innehåll

Svenska från dag ett är framför allt undervisning i svenska och samhällsorientering. Kursdeltagarna deltar i så hög grad som möjligt i det gemensamma som sker på Region Uppsala folkhögskola.

Plats

Kursen hålls på Uppsala folkhögskola, Jan Brauners väg 3, 751 85 Uppsala. Ta buss 4 eller buss 100 till hållplats ”Campus Ultuna” eller buss 12 till hållplats ”Arrheniusplan".

Ersättning

Ekonomiskt stöd kan betalas ut av Migrationsverket i form av dagersättning, bostadsersättning och särskilda bidrag om en deltagare inte kan försörja sig själv. 

Ansökan

Gör din intresseanmälan via e-post eller telefon direkt till skolan. Se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Region Uppsala folkhögskola, Uppsala

E-post: rufhsk@regionuppsala.se

Telefon: 018-611 66 06