Svenska från dag ett

"Svenska från dag ett" är en kurs som ska ge dig som är asylsökande eller nyanländ i Sverige möjlighet att lära dig svenska så tidigt som möjligt.

Vem kan söka kursen?

Kursen vänder sig till asylsökande och personer som har fått uppehållstillstånd och som bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboende eller i eget boende.

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande ska få en grundläggande förståelse för det svenska samhället och samtidigt ge deltagaren en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Kursen är tänkt att korta ner den tid det tar att etablera sig i samhälls- och arbetslivet för den som får uppehållstillstånd. 

Kursens innehåll

Svenska från dag ett är framför allt undervisning i svenska och samhällsorientering. Kursdeltagarna deltar i så hög grad som möjligt i det gemensamma som sker på Region Uppsala folkhögskola.

Ansökan

Gör din intresseanmälan direkt till skolan. Se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Region Uppsala folkhögskola, Uppsala

E-post: rufhsk.uppsala@regionuppsala.se

Telefon: 018-611 66 06