Extrainsatt Grundutbildning till kontakttolk i ukrainska

Med anledning av det rådande omvärldsläget har Myndigheten för yrkeshögskolan beslutat att tillsätta medel för att snabbt utbilda kontakttolkar i ukrainska.

Region Uppsala folkhögskola på Wik har blivit tilldelade den extrainsatta grundutbildningen i ukrainska. Utbildningen startar i augusti och slutförs i december. Den ges på helfart (100 %) och på distans, inklusive fem obligatoriska träffar på Wik, två mil utanför Uppsala . Utbildningen är berättigad till studiemedel från CSN.

Syftet med utbildningen är att utbilda dig som ska tolka ute i samhället till kontakttolk. Utbildningen innehåller de steg som behövs för att bli prövad som tolk i Kammarkollegiets auktorisationsprov. Grundutbildningen till kontakttolk har Myndigheten för yrkeshögskolan som huvudman, och följer deras studieplan. Du som har genomgått utbildningen kan ansöka om att få upptas i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar.

Distans och närträffar

Studierna ges på helfart, 100 procent, och på distans. Utbildningen till kontakttolk upplevs av många som krävande och du behöver avsätta ordentligt med tid för att klara utbildningen. Eftersom studierna är på distans måste du ha en dator och en bra internetuppkoppling. Det är också viktigt att du är van vid att arbeta framför datorn.

Distans betyder att du kan studera hemma eller där det passar dig, men vid fem tillfällen under studieåret ska du vara med på fysiska träffar, så kallade närträffar. De fysiska träffarna hålls på plats på Wik, två mil utanför Uppsala. På dessa träffar studerar du på plats onsdag/torsdag till och med söndag. Du får då möta dina kurskamrater och lärare, skriva prov och öva på att tolka.

Under utbildningens gång kommer du behöva vara närvarande på skolan under följande närträffar:

  • 10 – 14 augusti
  • 8 – 11 september
  • 29 september – 2 oktober
  • 3 – 6 november
  • 14 – 18 december (slutprov 17–18 december)

Det här innehåller utbildningen

Utbildningen till kontakttolk består av sex delkurser. Fem av delkurserna ges direkt efter varandra. En av kurserna löper över hela året, samtidigt som de andra kurserna ges.

Delkurserna som ges efter varandra

  • Introduktionskurs
  • Samhällstolkning
  • Migrationstolkning inkl. tolkning av militära begrepp
  • Sjukvårdstolkning
  • Juridik för tolkar

Delkursen som löper över hela utbildningen heter tolketik och tolkteknik.

Kursbevis och utbildningsbevis

Efter varje delkurs får du som fått godkänt på kursen ett kursbevis där det står tydligt vilka moment kursen innehållit. När hela utbildningen är avslutad får du som fått godkänt på alla delkurser ett utbildningsbevis.

Om du inte klarar av utbildningen kan du göra omprov eller gå om hela eller delar av kurserna.

Du som har fått ett utbildningsbevis kan ansöka om att bli upptagen i Kammarkollegiets register över utbildade tolkar. Du ansöker då direkt till Kammarkollegiet.

Ekonomi

Varje delkurs på utbildningen har en avgift på 600 kronor. Därmed kostar hela grundutbildningen till kontakttolk 4 200 kronor. Du ska också betala en depositionsavgift på 1 000 kronor till skolan, som du får tillbaka om du går klart utbildningen. Avbryter du utbildningen i förtid får du inte tillbaka depositionsavgiften.

Utöver kursavgiften behöver du betala boende och mat när du är på dina träffar på Wik, om du väljer att sova över på skolan.

Du som går utbildningen har rätt till studiestöd från CSN. Om du inte är berättigad att få studiestöd från CSN kan du få ett extra bidrag för mat och boende på skolan. Alla deltagare har rätt till reseersättning till och från varje träff.

Förkunskaper

Du som söker utbildningen behöver ha genomgått svensk treårig gymnasieutbildning eller motsvarande. Du ska också ha godkända betyg i Svenska 2/Svenska B, eller Svenska som Andraspråk 2/B. Du behöver kunna läsa och förstå informationstexter och facktexter, och uttrycka dig i skrift både på svenska och på ukraiska. På förkunskapstestet prövar vi dina kunskaper och färdigheter genom prov och intervjuer.

Om du saknar formell behörighet kan vi anta dig ändå på så kallad reell kompetens, om du har förvärvat motsvarande förkunskaper på annat sätt. Ange i så fall detta i din ansökan.

Du behöver ha tillgång till en dator med bra internetuppkoppling, och du ska vara van vid att använda din dator.

Urval och förkunskapstest

Du som har grundläggande behörighet eller besitter reell kompetens (se ovan), kommer att kallas till ett obligatoriskt förkunskapstest. På testet prövas dina språkkunskaper i både svenska och tolkspråket. Om du blir antagen eller inte, bestäms utifrån de resultat du fått på förkunskapstestet.

Tider för utbildningen och ansökan

Kommande grundutbildningen till kontakttolk på ukrainska startar 10 augusti 2022. Läsårstider: 8/8 - 16/12 2022. Sista ansökningsdag 30/6 2022. 

Kontakt

Martin Svanström

Tolkkursansvarig

Laura Valdeson

Tolkkursadministratör