Förberedelsekurs inför Kammarkollegiets allmänna språkfärdighetsprov

Den här kursen riktar sig till dig som vill ha hjälp med förberedelser inför allmänna språkfärdighetsprovet i den skriftliga delen av Kammarkollegiets auktorisationsprov (AT).

Under den här kurshelgen på Wik får du under ledning av Bengt Unde träna att strategiskt läsa och analysera texter för att öka insikten om vilka kunskaper som krävs för att klara det allmänna språkfärdighetsprovet som ingår i Kammarkollegiets auktorisationsprov. 

Kursinnehåll

Hur texter av olika svårighetsgrad är uppbyggda och hur de olika elementen är bundna till varandra, dels strukturellt men även grammatiskt. Hur alternativfrågorna i Språkfärdighetsprovet är uppbyggda och hur du undersöker dessa för att komma fram till vilket alternativ som bör vara rätt svar.

Förkunskapskrav

Mycket goda kunskaper i svenska. Kursen riktar sig till grundutbildade, verksamma tolkar som planerar att göra Kammarkollegiets auktorisationsprov (AT)

Datum

28 - 30 oktober (fredag kl. 15 - söndag kl. 17) 

Lärare

Bengt Unde

Kurslitteratur

Kursmaterial delas ut på plats.

Kostnad

Kurskostnad 600kr, inklusive lunch och middag. Vill du bo på Wik under kurshelgen kostar boende inklusive frukost 300kr per natt.

Ansökan

Sista ansökningsdag 5 oktober.

Vill du öva inför Kammarkollegiets allmänna språkfärdighetstest? Anmäl dig kursen här!

Länk till ansökan

Kontakt

Martin Svanström

Tolkkursansvarig

Laura Valdeson

Tolkkursadministratör