Preparandkurs AT

Den här kursen hjälper dig som tolk med förberedelser inför Kammarkollegiets auktorisationsprov.

Kursen syfte är att förbereda tolkar för Kammarkollegiets auktorisationsprov. Deltagare ska efter genomgången kurs ha fått möjlighet att förbättra sina kunskaper och färdigheter inom de områden som ingår i auktorisationsprovet, för att kunna uppnå den nivå som krävs för att genomgå provet med godkänt resultat.

Kursinnehåll

På kursen repeterar och uppdaterar deltagarna i första hand den realia och terminologi som ingår i grundutbildningens delkurser i:

  • Samhällstolkning
  • Sjukvårdstolkning
  • Juridik för tolkar
  • Migrationstolkning.

Kursen innehåller också förberedelser i allmän språkfärdighet i Svenska samt Tolketik och Tolkningsteknik.

Förkunskaper

Kursen riktar sig till redan verksamma tolkar, där behörighet ska styrkas med intyg från tolkförmedling. Företräde ges i första hand till redan grundutbildade tolkar (grundutbildning som står under tillsyn av MYh), och i andra hand till tolkar med minst två godkända kurser ur samma utbildning.

Omfattning

Kursen omfattar 125 timmar varav 25 timmar språkhandledning.

Kurstillfällen

Kursen är uppdelad på fem kurshelger och ges på plats på Wik, utanför Uppsala. Datumen för kurshelgerna 2022 är:

  • 6-8 maj

  • 13-15 maj

  • 27-29 maj

  • 9-11 september

  • 23-25 september

Varje kurshelg börjar på fredagar kl. 15.00 och avslutas på söndagar kl. 17.00.

Kostnad

600 kr för endast deltagande i kursen, inklusive lunch på lördag och söndag samt middag fredag och lördag under samtliga kurshelger.

Boende

Boende på Wik kostar 200 kr per natt för internatboende i enkelrum med vandrarhemsstandard, inklusive frukost och kvällsfika. Anmälan för boende under de tre kurshelgerna gör du på samma digitala blankett som kursanmälan.

Sista ansökningsdag

12 april 2022.

Kontakt

Martin Svanström

Tolkkursansvarig

Laura Betnér