Förberedelsekurs inför Kammarkollegiets muntliga auktorisationsprov för arabisktalande

Planerar du att göra Kammarkollegiets muntliga auktorisationsprov i arabiska? Förbered dig inför provet med en kurshelg hos oss på Wik. Våra duktiga lärare Issam Said och Bengt Unde vägleder dig genom grammatiska svårigheter, tolkteknik, tolketik och alternativa uttryckssätt.

Under den här kurshelgen får du under provliknande förhållanden praktisk övning inför kammarkollegiets muntliga auktorisationsprov. Du kommer få öva på att använda idiom på båda språken vid tolkning, uppmärksamma språkliga, tekniska och etiska fel som är återkommande vid tolkning och träna tolkning i situationer med flera personer närvarande.

Kursen riktar sig till grundutbildade, verksamma kontakttolkar i arabiska som planerar att göra Kammarkollegiets auktorisationsprov (AT)

Förkunskapskrav

Mycket goda kunskaper i svenska och arabiska.

Kursinnehåll

Varje deltagare gör under kursen flera längre tolkningar, vilka hålls inför de andra kursdeltagarna. Språkhandledaren läser klientens repliker och en svenskabedömare läser den svenska tjänstemannens repliker. Omedelbart efter tolkningen får du som tolk feed-back på båda språken, men med större utrymme än vid de muntliga proven. Du får också generella språkliga kommentarer rörande idiomatik, nyanser, alternativa uttryckssätt, grammatiska svårigheter med mera. Även frågor rörande teknik och etik som dyker upp under tolkningen tas upp.

Antal studietimmar

 20

Datum

30 september - 2 oktober 2022.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen under den här kursen är de övningsrollspel som fås på plats och spelas under kursen. 

Lärare

Issam Said och Bengt Unde

Kostnad

Kurskostnad 600kr, inklusive lunch och middag. Vill du bo på Wik under kurshelgen kostar boende inklusive frukost 300kr per natt. 

Ansökan

Sista ansökningsdag 5 september.

Låter det här som en kurs för dig? Ansök här!

Länk till ansökan

Kontakt

Martin Svanström

Tolkkursansvarig

Laura Valdeson

Tolkkursadministratör