Deltagare berättar om utbildningen

Här kan du läsa intervjuer med några av deltagarna som läser Yrkeshögskolans kontakttolkutbildning på Wik.

Alexander Girmay

Tolkspråk tigrinja

Tigrinja.webben.jpg

Vad fick dig att läsa en tolkutbildning?

- Jag är utbildad trafiklärare och besitter nästan alla körkortsbehörigheter så jag har tänkte att jag ska börja utbilda inom tung trafik. Det är jättemånga från mitt land, Eritrea, som vill bli busschafförer och lastbildcafförer. Yrkeshögskolans kontakttolkutbildning  kan jag då lägga till på meritlistan och ha användning för i mitt arbete med utbildning.

Berätta lite om yrkeshögskolans tolkutbildning på Wik?

- Utbildningen är uppdelad på platsbelagda träffar och distans vilket gör utbildningsformen lite mer flexibel. Min språkhandledare är kunnig på sitt område och att det är till stor hjälp att ha en språkhandledare som kan båda språken så bra. Jag kan prata både mitt språk och svenska men att skriva är inte det lättaste och där har jag fått stor hjälp att kunna utveklas av min språkhandledare.

Hur lägger du upp dina studier för bästa resultat?

- Vi har lärarledda lektioner två gånger i veckan så jag har som mål att ha samma tider de andra dagarna som under de dagar med lärareledda lektioner.

Hur är sammanhållningen på kursen?

- Det har fungerat jättebra. Jag tror att min grupp är den tightaste gruppen och vi stöttar och motiverar varandra. Om någon i perioder är mindre motiverad så får vi stöd av gruppen.

Vad är det bästa med att läsa på just Wik?

- Det är nära för mig för jag bor bara 20 minuter bort och det har varit ett extra plus. Jag supertrivs på skolan.

Vad har du för framtidsplaner med utbildningen?

- Med den här utbildningen kan jag jobba både som tolk och kombinera det med att utbilda i tung trafik till de med tigrinja som modersmål.

Rekommenderar du utbildningen?

- Jag rekommenderar absolut utbildningen.

 

Naima Mohamad och Muna Muse Ibrahim

Tolkspråk somaliska 

Två personer med slöja från somaliskagruppen sitter vi en en bänk i ett klassrum.

Vad fick dig att läsa en tolkutbildning?

Naima: - Jag har ett intresse för språk eftersom jag tycker det är viktigt för mig att både kunna mitt modersmål och svenska. Det är extra viktigt att kunna båda språken eftersom jag är utrikesfödd och vill bevara mitt modermål och bli mer allmänbildad, bli bättre på svenska och kunna tolka inom olika områden.

Muna: - Jag har jobbat inom skolan som studiehandledare och då använder man både svenska och det mordersmål man har. Jag arbetade med barn och var länken mellan eleven, läraren och föräldrarna under sex års tid men jobbet tog slut på grund av corona. Jag ansökte då till lärarprogrammet och började på det men kände mig inte hemma där. Jag kom då på att det jag brinner för är att kunna använda båda språken.

Berätta lite om yrkeshögskolans tolkutbildning på Wik?

Naima: För min del tycker jag att yrkeshögskoleutbildningen är bred, både när det kommer till kursplanen och språkhandledningen. Det är bra anpassat till högskolenivå. Både det praktiska och det teoretiska i utbildningen fungerar bra.

Muna: Vi är de första deltagarna som börjat på den här utbildningen och för mig är det första gången jag utbildar mig till tolk. Jag tycker att det är ett bra tempo och tydlig kursplan, information och mål. Det är bra att det är mycket praktisk övning.

Hur lägger du upp dina studier för bästa resultat?

Naima: - Jag deltar i alla semenarium och det får man verkligen ut mycket av. Jag har ett mål där jag med små steg kommer närmare målet. Bra kontakt med huvudlärare. Det är extra viktigt att man kommer på närträffarna för de är nyckeln till utbildningen och du kommer få ut mer av utbildningen om du är med på alla närträffar eftersom det är en distansutbidning.

Muna: - Det som har fungerat för mig är att delta i alla semenarium och all språkhandledning och att göra mitt bästa och se till att jag inte har några rester. Ett tips till dig som funderar på att söka är att ta utbildningen seriös och göra ditt bästa så kommer det gå bra. Gör du det du ska göra kommer du klara dig fint.

Vad har du för framtidsplaner med utbildning?

Naima: - Jag vill bli författare och skriva böcker på båda språken, som är anpassade till barn som har somaliska som modersmål.

Muna: - Att kunna jobba som tolk och kunna utvecklas inom det yrket. Att bli akutoriserd tolk med kompetens inom sjukvårdstolkning och rättstolkning.

Hur är sammanhållningen på kursen?

Naima: - Den är utmärkt, det finns chans till att få vänner och kollegor för livet.

Muna: - Den är bra, det är tre olika språk som läser samtidigt så man har lärt känna andra människor som har andra kulturer och andra språk vilket har lett till att man även får kunskap om andra kulturer och språk. Vi kan utbyta idéer och det är kul.

Vad är det bästa med att läsa på just Wik?

Naima: - Jag tycker att det är bra att det är en mångkulturell skola.

Muna: - Det är jättemysigt och fint på Wik och skönt att koppla av och komma bort från stan. Miljön är fin och avslappnad.

Rekommenderar du utbildningen?

Naima: - Det finns vardagligt språk och det finns institutionellt språk och när du läser utbildningen blir du bättre på det institutionella språket. Jag rekommenderar verkligen utbildningen.Är du intresserad av att försjupa dig i båda språken är det perfekt.

Muna: - Jag trodde jag var stark i somaliska men jag har lärt mig väldigt mycket och fördjupat mig mycket i språket. Sök utbildningen ni kommmer inte ångra det.

 

Arbi Kirkour

Tolkspråk arabiska

En person, Arbi Kirkou, från arabiskagruppen sitter vi en bänk i ett klassrum.

Vad fick dig att läsa en tolkutbildning?

- Jag är översättare egentligen och har en examen som översättare mellan arabiska och engelska. Jag tänkte att det var bra för mig att utveckla svenska språket, speciellt eftersom jag är nyanländ till Sverige och bara bott här i fyra år. Jag vill gärna hjälpa människor att kunna kommunicera med varandra.

Berätta lite om yrkeshögskolans tolkutbildning på Wik?

- Det fungerar jättebra och jag känner att programmet är fullt med mycket information, och att det finns mycket som jag har användning av både i yrkeslivet, privatlivet och i samhället i stort. Programmet innehåller både  juridik, migrationstolkning, samhällstolkning och tolkning inom vården vilket gör att det täcker in stora delar av samhällets behov.

Hur lägger du upp dina studier för bästa resultat?

- Jag jobbar hårt och är ambitiös för att nå mina mål och utvecklas. Skolans program hjälper alla elever att nå sina mål, både gällande betyg och yrkesrollen. Nu är vi slutet på kursen och jag känner mig redo för arbetslivet, och har redan fått ett jobb som tolk.

Hur är sammanhållningen på kursen?

- Vi har jobbat mycket bra tillsammans och hjälpt varandra genom alla olika uppgifter under kursen. Det är många olika åldrar men vi samarbetar väldigt bra.

Vad har du för framtidsplaner med utbildning?

- Auktorisering, och så småningom jobb inom rättsväsendet.

Vad är det bästa med att läsa på just Wik?

- Allting är super. Lärarna är imponerande och jag vill tacka dem för deras insatser. Man kan slappna av på Wik då det ligger så fint i naturen. Även när det är tufft med mycket studier under en närträff så är det avkopplande att vara i den vackra miljön och jag har även varit här på sommaren med familjen och badat och njutit av stranden.  

Rekommenderar du utbildningen?

- Jag rekommenderar verkligen utbildningen, det är ett bra steg mot att bli auktoriserad tolk. Jag är så nöjd med utbildningen och det finns stora chanser att få jobb direkt efter. Jag skulle rekommendera alla som är intresserade av språk och som vill jobba med det att gå utbildningen. Du utvecklas mycket i båda språken, som i mitt fall både arabiska och svenska.