Antologi - Unga skrivare

WIK. Sedan 2005 arrangerar Region Uppsala varje sommar ett skrivarläger för ungdomar som bor i Uppsala län. Lägret hålls på Wik, Region Uppsala folkhögskola och på Wiks slott.

Under sommarens skrivarläger 2021 och 2022 fick deltagarna skriva, läsa och få respons på sina texter tillsammans med författarna och skrivledarna Anna Ahlund och Maria Frensborg. De erbjöds även att bidra med texter till en antologi, vilket flera av kursdeltagarna gjorde. 2021 valde de att kalla antologin Är det någon som vill läsa upp? Och 2022 heter antologin En annan människa väl. Den skrivglädje som texterna förmedlar hoppas vi ska inspirera fler ungdomar i länet att utveckla sitt skrivande, och hitta fram till Unga skrivare eller liknande arrangemang där de kan möta andra som delar intresset för att skriva.

Här kan du ladda ner antologin En annan människa väl!

Länk till antologi

Här kan du ladda ner antologin Är det någon som vill läsa upp?

Är det någon som vill läsa upp?

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek

Hitta på sidan