Personlig assistent

Vill du göra skillnad? Sök vår ettåriga utbildning till personlig assistent! Utbildningen riktar sig till dig som har ett annat modersmål än svenska.

Som personlig assistent arbetar du hos en person som har omfattande funktionsnedsättning. Du arbetar där personen som använder assistans befinner sig, i sitt hem eller på andra platser.

Arbetsuppgifterna är olika hos olika personer. Det kan handla om att du assisterar vid måltider, vid personlig hygien, vid förflyttning mellan olika positioner och platser eller ger assistans vid kommunikation och samspel.

Assistansanvändaren ska kunna leva sitt liv som hen vill, gå i skola, arbeta, vara förälder, resa, ha en aktiv fritid och träffa sina vänner.  Hos en del assistansanvändare utför du dina arbetsuppgifter efter de anvisningar du får från assistansanvändaren medan du hos andra behöver vara mer drivande i arbetet. 

Kursens innehåll

Vår utbildning till personlig assistent är en CSN-berättigad heltidsutbildning som varvar lärarledda lektioner med självstudier. I utbildningen ingår upp till åtta veckors praktikperiod.

Utbildningen innehåller olika delkurser som ger dig kunskap och kompetens att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter i arbetet med funktionshindrade eller äldre.

Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett kursintyg som ger dig goda möjligheter till anställning inom yrken som personlig assistent, som personal på äldreboende eller inom hemtjänsten.

Kursplan

 • Värdegrund och människosyn
 • Etik och moral
 • Yrkesrollen
 • Ergonomi
 • Fysiologi
 • Anatomi
 • Kommunikation
 • Lågaffektivt bemötande
 • Funktionshinder
 • Hygien
 • Omvårdnad
 • Dokumentation
 • Sekretess
 • Juridik
 • Arbetsmarknadskunskap
 • Yrkessvenska
 • Praktik

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift på 800 kr per termin som täcker vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader och elevförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor och kurslitteratur tillkommer. Vi tar även ut en avgift för obligatorisk lunch på 1 100 kr i månaden. Avgiften för lunch betalas varje månad. Det finns inte möjlighet att ta bort lunchkostnaden eller att göra avdrag vid frånvaro, studieresor eller sjukdom.

Kurstider och plats

Kursen ges på Region Uppsala follkhögskola på Wik, 2 mil utanför Uppsala.

Antagningskrav

Du ska ha kunskaper i svenska motsvarande minst SFI C-nivå. Eventuellt får du göra ett nivåtest i svenska. Vi genomför också en antagningsintervju.

Internat

Vill du bo på skolan under din utbildning? Läs mer här!

Ansökan

Kontakt

Pernilla Berg

Platsansvarig Wik / Kursansvarig personlig assistent