Varmt välkomna till amningsträff i vårdkedjan 17 mars!

Startdatum 2021-03-17
Slutdatum 2021-03-17
Tid 13:00 - 15:00
Plats Digitalt via Teams
Anmäl dig

Våren 2021 ges två amningsträffar via Teams för alla barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler i länet. I syfte att ge möjlighet till utbyte av och stärkande av kunskap, kompetens, evidens. Samt att förbättra flödet i vårdkedjan för blivande och nyblivna föräldrar.

Bakgrund

Amningen har många påvisbara hälsofördelar för både kvinnan och barn oavsett socioekonomiska förhållanden. Att optimera förutsättningarna inför barnafödandet och starten för den nya familjen tjänar ett värdefullt syfte ur såväl folkhälso- som jämställdhetsperspektiv. De sjunkande amningssiffrorna innebär ett behov av stärkt arbetet kring amning. Enligt nationella rekommendationer behöver såväl den patientcentrerade som den samordnade vården mellan de olika delarna i vårdkedjan säkras.

Syfte

Att vårdkedjan (BB och BB på väg, barnmorskemottagning och barnhälsovård) möts för ökad samsyn runt amning. Stödja föräldrarna att planera och vidmakthålla amningen. Upprätthålla en god samverkan i Region Uppsala mellan barnmorskemottagningar, barnhälsovård, BB och BB på väg vid Akademiska sjukhuset.

Innehåll

Hur stöttar vi föräldrarna att kunna ta ställning i ett informerat val om hur de vill föda upp sitt barn? Hur stöttar vi familjen så att amningen upprätthålls? Vilka utmaningar – problem jobbar ni med under amningsperioden? Vad saknar ni för att kunna stödja under amningsperioden? Utmaningar i vårdkedjan, vad kan förbättra / underlätta mitt arbete med amningen? Varför upplever föräldrarna att de får olika information? Bygga vidare på den information som givits. Vetskap om var journalanteckningar finns.

Anmälan

Anmälan sker senast en vecka innan tillfället per mejl till Sara Nielsen (sara.nielsen@akademiska.se).
Vid anmälan får ni gärna skicka in frågor i förväg i mejlet till Sara.

Onsdag 17/3 kl. 13.00-15.00 via denna Teamslänk Klicka här för att delta i mötet.

Varmt välkomna!


Kontakt

Sara Nielsen

Specialistsjuksköterska

Hitta på sidan