Välkommen på fortbildningsdag för Barnhälsovården!

Startdatum 2021-04-22
Slutdatum 2021-04-23
Plats Digitalt via Teams
Anmäl dig

Fortbildningsdagen den 22 april börjar kl. 8.15 och slutar 16.30.

Målgrupp

All personal på BVC.

Lokal

Via Teams. Länken får du när du anmält dig. 
Observera att det är två deltagarlänkar, en till förmiddagen och en annan till eftermiddagen.
Kontrollera att kamera och ljud in + ut fungerar.

Innehåll

Förmiddagen har tema jämställt föräldraskap 8.30-12.00, tillsammans med mödrahälsovården och öppna förskolan
Malena Ranch, ordförande i vårdstyrelsen, inviger utbildningssatsningen för jämställt föräldraskap

Föredragshållare Lena Gunnarsson föreläser om norm och jämställdhet utifrån arbetsmaterialet "En förälder blir till". Detta är den första delen i den verksamhetsutvecklande utbildningsserien jämställt föräldraskap som syftar till att stärka arbetet på jämlikhet i förhållande i de familjer verksamheterna möter.

Lunch 12 - 13

Eftermiddagen har tema vaccinationer
Mia Giertz läkare på Blod- och tumörsjukdomar för barn och ungdom. Revaccinering av barn som genomgått cancerbehandling
Staffan Anderberg läkare på Cosmos. Vaccinationsrekommendation, en del av hälsoundersökningen

Paus 14.45

Dan Seligsohn, BHÖL. Information om BCG Svar på vanliga vaccinfrågor från BVC
Steven Lucas, BHVÖL. Smärtlindring vid vaccination. Information om införandet av TBE-vaccination i regionen

16.00- 16.15 Avslutning med tid för era övriga frågor

Sara Nielsen

Hitta på sidan