Kursen KOMiTID

Startdatum 2021-09-30
Tid 08:30
Plats Barnhälsovårdens länsavdelning/Digitalt
Anmäl dig

Välkommen till höstens kursledarutbildning KOMiTID som pågår 30/9-1/10 och med en examinerande workshop den 3/12.

KOMiTID är ett samarbete mellan barnhälsovårdens länsavdelning, habiliteringen för barn och vuxna och logopedmottagningen vid Akademiska sjukhuset.

Kursen syftar till att ge kursdeltagarna möjlighet att leda KOMiTID-föräldraintervention.

KOMiTID är en modifikation av AKKtiv KOMigång för barn upp till tre år med kommunikationssvårigheter.

KOMiTID kan ges inom barnhälsovård, barnlogopedi och habilitering. Kursen ska alltid ges med två kursledare varav minst en ska vara logoped.

Vi riktar oss till logopeder, specialpedagoger, psykologer och kuratorer. Om du har en annan profession och har behov av att leda KOMiTID ta kontakt med oss så kan vi resonera tillsammans.

Tider: 30/9 - 1/10 samt 3/12 kl 8.30-16.30
Kurskostnad:
 6 200 SEK. Anmäl senast 30 augusti. Begränsat antal kursplatser.
Plats: Kursen kommer att hållas i barnhälsovårdens lokaler centralt i Uppsala. Beroende på situationen kan kursen komma att ges digitalt det första tillfället.
Anmälan: Görs i länken ovan. Antagning görs efter anmälningsdatum och är bindande.

Kontaktuppgift kursansvarig: anna.faldt@kbh.uu.se