Rekommendationer från Barnhälsovården i Region Uppsala med anledning av covid-19

Denna information gäller från 2020-12-14 och tills uppdatering sker.

Folkhälsomyndighetens särskilda rekommendationer för Uppsala län

Med anledning av ökande smittspridning av covid-19 i Uppsala län beslutade FoHM den 20 oktober 2020 att införa lokala allmänna råd specifikt för Uppsala. Detta innebär att ”Från och med den 20 oktober uppmanas alla som vistas i Uppsala län att:

  • Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel.
  • Om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.”

Hembesök

Folkhälsomyndigheten skriver också att ”Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, behöver finnas som vanligt.” CBHV-enheten har tillsammans med smittskyddsenheten bedömt att hembesök inom barnhälsovårdsprogrammet kan och bör bedrivas i möjligaste mån, men med samma försiktighetsåtgärder som belystes i våra rekommendationer tidigare under pandemin:

  • Fråga när ni bokar ett hembesök om det finns någon därhemma som har infektionssymtom, såsom feber, hosta, snuva eller andningsbesvär. 
  • Fråga en gång till innan ni kliver in hos familjen.
  • Om någon i familjen har infektionssymtom ska ni inte besöka familjen. Ordna istället med telefonuppföljning och besök på BVC enligt nedan.

Besök på mottagningen

Endast barn och föräldrar utan infektionssymtom ska besöka BVC. Medföljande vid BHV-besök begränsas till en förälder och inga syskon, om möjligt.

Spädbarn med sjuka föräldrar

Särskilt för de små barnen är det viktigt att ni inte missar någon som behöver era insatser. Om familjen behöver flytta fram tiden på grund av att föräldrarna är sjuka, följ upp per telefon eller via videosamtal så ni vet att allt fungerar väl där hemma. Nyfödda 1-4 veckor behöver ni vara särskilt uppmärksamma på. För en del barn ska ni inte vänta tills föräldrar tillfrisknat helt, ex dålig viktuppgång, ikterus, kletig navel, då behöver ni ordna så att barnet kan bedömas. Det är viktigt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Uppsalas rekommendationer för att minimera risken för smittspridning, tänk därför på följande:

  • Föräldrar med infektionssymtom ska inte komma in i BVC-lokalerna.
  • Håll ett avstånd på minst 2 meter till en förälder som har symtom.
  • Följ de basala hygienrutinerna - tvätta händerna ofta, sprita av handtag och ytor på mottagningsrummet regelbundet.
  • Hör efter om någon annan som inte har symtom kan komma till vårdcentralen med barnet, följ Region Uppsalas skyddsåtgärder för misstänkt smittsamma patienter.
  • Spädbarn som inte mår bra eller som behöver bedömas omgående hänvisas eller remitteras till Barnakuten vid Akademiska sjukhuset.

Spädbarn med infektionssymtom

Spädbarn med infektionssymtom ska inte besöka BVC. Vid behov av bedömning eller behandling ska barnet hänvisas tid Barnakuten vid Akademiska sjukhuset.

Föräldragrupper

I nuläget bör föräldragrupper endast genomföras utomhus med föräldrar helt utan symtom och med ett avstånd mellan deltagare på minst 2 meter. Ordna så att inte trängsel kan uppstå inför och efter avslutad föräldragruppsträff.

Här kan ni hitta uppdaterad information i samband med covid-19 utbrottet