Flöden för skanning av BVC-journaler efter övergång till den lösning som ersätter Kovis

För barn födda 2004 och tidigare

  • BVC journalen lånades ut till skolhälsovården
  • Då barnet slutar årskurs 9 skickar skolhälsovården över dessa journaler till rgionarkivet som vidarebefordrar till skanning. Denna rutin gällde fram till 2019-04-01. Dokumenten skickas till R7e slutarkiv med enhet barnavårdscentraler

Rutin från 2019-04-01

1. BVC-journaler enligt ovan skickas till regionarkivet som vidarebefordrar för skanning på enhet Regionarkivet.
endast regionarkivet kommer åt dessa dokument som ligger i multimediaarkivet och nås via Cosmic Viewer

För barn födda från 2005

  • BHV-journalerna finns nu kvar på BVC och skickas för skanning till skanningenheten då barnet slutar på BVC. Fram till 2019-04-01 skannades detta in på enhet barnavårdscentraler i R7e slutarkiv

Rutin från 2019-04-01

  • De BVC-journaler som finns kvar enligt ovan skickas direkt till
    skanningenheten utan streckkodsblad. Dessa skannas in på enhet regionarkivet och återsöks i Cosmic Viewer. Endast regionarkivets personal kommer åt dessa dokument.

De BHV-journaler som ligger i Kovis idag på enhet XXLandstingsarkivet flyttas till R7e slutarkiv

Det innebär att dessa dokument kommer att återfinnas i slutarkivet för R7e om de är äldre än 2019-04-01 och i multimediaarkivet om de är 2019-04-01 eller nyare och det är i båda fallen endast regionarkivet som kommer åt dokumenten.