Barnhälsovårdens månadsblad februari 2021

2021-02-23

Aktuellt för dig som arbetar inom barnhälsovården samt länkar till hemsidor, broschyrer och appar till flerspråkiga barn och deras föräldrar.

Information

Covid-19-nyhet

Efter diskussion med Vårdhygien angående vilken skyddsutrustning som rekommenderas inom Barnhälsovårdsarbetet kommer här våra råd:

  • Vid samtal där man kan hålla minst 2 m distans: Visir.
  • Vid undersökning, vägning - mätning eller övriga situationer där du inte kan hålla 2 meters avstånd ska visiret kompletteras med munskydd.

Ert jobb handlar ju mycket om att kunna bedöma barnet så optimalt som möjligt och då behöver vi ha så bra förutsättningar som möjligt för att kunna bygga upp ett förtroende och skapa trygghet för barnet. Vi tror att det uppnås bäst genom att barnet kan se hela ansiktet. Självfallet är det tillåtet att ha både visir och munskydd för den som så önskar.

Dela språket – ett Instagramkonto för föräldrar

Föräldrar spenderar tjugo gånger så mycket tid på sociala medier som på att prata med sina barn. Samtidigt visar forskning att ju mer du pratar med ditt barn, desto bättre språkkunskaper får hen senare i livet. Varje ord räknas! Språkstart Halland har i ett projekt tagit fram en hemsida och ett Instagramkonto för föräldrar till barn som är mellan 1–5 år.

Dela språket på Instagram (@delaspraket) fungerar som en digital pekbok. Genom att följa kontot blir föräldrar påminda om hur viktig deras barns språkutveckling är samtidigt som de möts av dagliga språkträningsövningar i sitt Instagramflöde. Syftet med kontot är att skapa en ny vana hos föräldrar att använda det som finns omkring dem för att på ett enkelt och effektivt vis prata mer med sina barn.

Hemsidor och appar som vänder sig till föräldrar som inte behärskar svenska språket

Det kommer nya hemsidor och appar hela tiden. Bifogat detta Månadsblad finns en uppdaterad lista över hemsidor med information, filmer och även broschyrer att skriva ut med text på andra språk än svenska. Bilagan heter ”Förteckning Information om språkstimulans och Flerspråkighet”. Dessa handlar alla om barns tal- och språkutveckling i förskoleåldern.

Boken Knacka på finns nu på som app. på flera olika språk

En nyhet är att den nu även finns på fem samiska språk! Sàpmi Knacka på är en app. som lämpar sig till alla som vill lära sig lite samiska.  

Cosmic

Förtydligande angående överföring BVC-CESÅ–EMI (Elevhälsans Medicinska Insats)

Det har kommit några frågor angående informationen om att journalenheten CESÅ tar över ansvaret för att lämna journalhandlingar till efterfrågande skolsköterska.

  1. Att skicka med ur Cosmic redan utskrivna journalkopior från BVC till CESÅ. Tyvärr har CESÅ inte möjlighet att ta emot journalutskrifterna.
  2. BHV-pappersjournal är undantagna från kravet på att varje inskickad journalhandling ska ha ett försättsblad.
  3. Har ni andra årgångar av pappersjournaler kan även de skickas in för skanning nu.
  4. Barn födda 2015 har en sammanfattning av pappersjournalen på avsedd blankett i Cosmic. Det innebär för de flesta barn att det finns det tillräckligt med information i Cosmic så att pappersjournalen inte behöver vara tillgänglig (med tanke på att inskannat material tar tid att få fram).

BVC har ansvar för barn födda 2015 tills skolsköterska efterfrågat barnets uppgifter.

  1. För barn där ni önskar ge kompletterande information till skolsköterskan så ange det i den avslutande administrativa anteckningen i barnets BHV-Cosmicjournal.

Vaccinationer

Faktablad ”Om ditt barn är ovaccinerat” översatt till fler språk

Det är ett informationsblad till föräldrar med barn som av olika anledningar inte vaccinerats mot sjukdomarna som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet. Länk till faktabladet.

Dosnummer

Snart kommer en uppdatering i Cosmic gällande vyn när ni Administrerar vaccinationerna som ingår i barnhälsovårdsprogrammet. Tvingande dosnummer tillkommer och även Batchnummer blir tvingande. Detta ger en tydlighet när barn som flyttat till regionen påbörjat sin vaccinering i annan region eller annat land.

Utbildningar

Barnhälsovårdens fortbildningsdag våren 2021

På vårens fortbildning är förmiddagen tillsammans med bland annat MHV. Det blir en föreläsning om jämställt föräldraskap utifrån materialet En förälder blir till. Eftermiddagen har tema: vaccin. Mer information kommer. 

När: 14/4 och 22/4, samma program båda dagarna.

Var:  digitalt via Teams. 

Länk för Anmälan till fortbildningsdagen.

Fortbildning via Teams med BHV-sjuksköterskor för 2021. 

Nästa tillfälle är den 25 maj klockan 13-15. För mer information om innehåll samt deltagarläk se hemsida under rubriken Utbildning. Scrolla ner för att hitta ”Fortbildning för BHV-personal via Teams”. Ingen föranmälan. 

Jämställt föräldraskap- Utbildningsprogram 2021–2022

Välkomna att delta i ett kompetens och verksamhetsutvecklande arbete kring jämlikt föräldraskap. Alla blivande/nyblivna familjer ska känna sig välkomna och trygga i mötet med vården och familjecentral. En förälder blir till är ett material om jämlikt föräldraskap som ni får del av genom utbildning och reflektion. Utgångspunkten är olika situationer som kan uppstå i mötet mellan barn, deras vårdnadshavare och personal. Inbjudan och planering kommer att skickas ut inom kort.

Datum ni kan planera för i era tidböcker:

  • År 2021: Del 1 14/4 och 22/4, Del 2 15/9 och 28/9
  • År 2022: Del 3 26/1 och 1 / 2, Del 4 20/4 och 28/4

Tid: klockan 8.15-12.00

Save the date

Språknätet planerar för en digital föreläsning 28 april 13.00-14.30. Tema: Berättelsens betydelse för barns språkutveckling.

Övrigt

Digital SUF-konferens

Samverkan Utveckling Föräldraskap -för barn och föräldrar i familjer där förälder har intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter.

Program Digital SUF-konferens 5 maj (pdf)

Digital amningskurs

Amningshjälpen håller sin amningskurs online. Här finns informations flyers och affischer att dela ut.

Nya medarbetare och chefer?

Mejla barnhalsovarden@akademiska.se om ni har bytt arbetsplats, fått nya kollegor eller ny chef.

Hemsidor, broschyrer och appar till flerspråkiga barn och deras föräldrar

Tidig intervention: Hemsida med filmer och text om lek, kommunikation och bokläsning

Tidig intervention (regionuppsala.se)

Hitta språket: Film på flera språk

Hitta språket — Kodknäckarna - Stöd vid dyslexi och skrivsvårigheter (kodknackarna.se)

Myter och fakta om flerspråkighet: Affisch att skriva ut och hänga upp i väntrum

flersprak-myt-o-fakta2.pdf (srat.se)

Samspela: Hemsida om små barns kommunikation, även info om tecken som stöd. Denna sida är inte översatt och tillgänglig på andra språk än svenska men innehåller några filmer som handlar om att kommunicera med det lilla barnet och kan vara förståeligt ändå.

Logopedernas bästa tips för tidig språkutveckling (samspela.com)

Knacka på: App för bokläsning finns på flera andra språk däribland även de samiska språken

Knacka på - Minoritet.se

Appbibliotek: Tipsa om appar på barnets modersmål

90+ appar som utvecklar barns modersmål - Sammanställning (pappasappar.se)