Agenda och minnesanteckningar för Teams-möte med chefer och Barnhälsovården 23 februari 2021

2021-02-23

Här kommer minnesanteckningar från sista mötet den 23/2. Notera datumet för nästa möte den 18/5 klockan 14.30-15.30 via Teams. Inbjudan är skickad via mejl till alla chefer och funktionsbrevlådor.

 • Aktuellt läge med personal, påverkan av covid-19. Covid-19 har haft begränsad negativ effekt på följsamheten av basprogrammet.
 • Återkoppling av enkätsvaren. Siffror från vecka 4 och vecka 6 visar att många BVC har kunnat följa basprogrammet och att pandemin inte har haft stor negativ effekt och vi hoppas det fortsätter så. Enkäten kommer att skickas fortsättningsvis under hela våren. 
 • Informera om nya mailrutinen som går i drift 1 mars. Vi har fått in många mejladresser men saknar fortfarande några. De BVC som ännu inte skickat in sin mejladress uppmanas att göra detta då det är viktigt för att vi ska kunna nå alla berörda. 
 • När BVC behöver avvika från BHV-programmet. VC-chefens ansvar.
  Vi har fått frågor om att kunna skjuta upp delar av programmet på grund av ansträngd personalsituation. När det gäller nerdragning av personal ligger ansvaret på Vårdcentralchefen om vilka beslut man ska ta. Vi kan ge råd och stöd till personal och chefer på BVC.  Men BHV har inte beslutsmandat enligt regelverket.
 • Enkät till alla sjuksköterskor och läkare om sitt arbete på BVC och kontakt med BHV-enheten - kommer att skickas ut under närmaste veckan. Efter förslag från Patricia från Gottsunda BVC har vi skapat enkät med frågor om personalens upplevelser av sin arbetssituation och även upplevelsen av stödet från BHV. Det tar några minuter att svara. Ni kommer att få mejl om detta och vi skulle vilja att ni hjälper oss att sprida bland de anställda på BVC. 
 • Ny rutin för överrapportering från BVC till skolsköterska med hjälp av CESÅ - från 15 mars. Vi är inte riktigt klara än men mer om detta kommer på nästkommande månadsblad. Rutinen kommer att publiceras på DocPlus. 
 • Övriga frågor:
  • Webb-baserade alternativ till IRL utbildning mm – nya möjligheter som kommer ifrån våra erfarenheter under pandemin. Kanske frågor och svar, tips, digitala föreläsningar. Gärna teman som kommer från BHV-verksamheterna.
  • Digitala föräldragrupper - Gordana bjuder in till genomgång via Teams. Nytt nationellt program finns och så fort vi får ett ja från PV/IT skickas filerna ut till alla BHV-sjuksköterskor.
  • Basutbildning och ST-utbildning i BHV – finns digitalt nu, kanske kombination av IRL och digitalt. 
 • Nästa möte 18/5 klockan 14.30 via Teams, inbjudan kommer snart via mejl och på vår webbsida.