Barnhälsovårdens månadsblad april

2021-04-28

Aktuellt för dig som arbetar inom barnhälsovården.

Information

Jämställt föräldraskap

Nu har första delen i den av Länsstyrelsen finansierade utbildningen En förälder blir till hållits. Glädjande många kunde delta trots pandemins påverkan på verksamheterna.

Inför utbildningen ombads ni att fylla i ett självskattningsformulär för att ta reda på tankar och funderingar hos dig inför att arbetet med En förälder blir till. Hittills har 8 personer från BVC svarat. Här kommer du till enkäten. Den tar ca 10 minuter att besvara. 

Båda utbildningsdagarna var det tydligt att möjligheten att påbörja arbetet med En förälder blir till skiljer sig mycket åt mellan de olika verksamheterna. Förslaget från vår föreläsare Lena Gunnarsson är att börja i det lilla. Försök att ha ämnet som en återkommande punkt på era möten i arbetsgruppen, bekanta er med materialet En förälder blir till och kanske ta en titt på ert väntrum. För er som har möjlighet så finns en utskrivbar version av handlingsplanen bifogad med detta månadsblad. Datum för möjlighet till support via teams finns under rubriken utbildning.

På bilden nedan ser ni era svar från utvärderingen av första delen av En förälder blir till.

bild på utvärderingsresultat

Informationsmaterial till föräldrar

På Akademiskas hemsida finns information riktad till allmänheten. Bland annat finns översatt information till föräldrar. Filmer och skriftlig information om amning, hud mot hud samt tillmatning. Länk till sidan När barnet är fött | Akademiska

Covid-19 och pollensäsongen

Det kan i ett tidigt skede vara svårt att avgöra om besvär orsakas av pollen eller virus, därför kan det vara lämpligt att barnet får vara hemma någon dag för att se om besvären avklingar på medicinering för pollenallergi. I sådant fall behövs ej minst två symtomfria dagar innan barnet/ungdomen återgår till förskolan/skolan som vid fall av förkylningssymtom. Länk till Folkhälsomyndigheten,
Symtom av pollenallergi under pandemin hos barn och unga 

Stödlista för psykisk hälsa i kristid– har SKR

Med anledning av coronapandemin har SKR (Sveriges kommuner och regioner) tillsammans med ett hundratal aktörer – kommuner, regioner, myndigheter och frivilligorganisationer tagit fram en omfattande samling råd och länkar till olika former av stöd och aktiviteter i kristid. Här finns information som vänder sig till både barn och vuxna. Utifrån arbetet med stödlistan har det tagits fram en broschyr med råd om hur personen själv kan ta hand om sin psykiska hälsa för att må bättre. Det finns även tips på vart personen kan vända sig när livet känns svårt eller hen behöver någon att prata med. Länk till stödlista för psykisk hälsa i kristid

Nu finns en ny Koll på soc

Det är en hemsida om socialtjänsten för barn och unga. Innehållet utgår från barns behov av att känna till sina rättigheter och bli tryggare i mötet med socialtjänsten. Under våren kompletterar Socialstyrelsen med fler filmer och information på engelska och arabiska. Länk till hemsidan Koll på soc

Cosmic

Nytt sökord

Då föräldrar reagerat över att det i deras barns journal står att de fått stöd när de inte upplevt att de behövt stöd så ändras nu sökordet till ett mer med insatsen korrekt sökord Hälsosamtal. Sökordet ska användas för dokumentation av de punkter från Rikshandbokens del Hälsobesök / Hälsosamtal/vägledning som tagits upp vid besöket.

Vaccinationer

BCG-vaccination på lung- och allergimottagningen tillfälligt pausat pga. pandemin

På grund av pandemin har vi på lung- och allergimottagningen sedan mitten på april fått pausa BCG-vaccinationerna helt. Tyvärr räknar vi inte med att börja igen vaccinera förrän till hösten. Det är bra att informera föräldrarna om detta inför eventuella resor som är planerade under sommaren. Självklart remitterar ni som vanligt och vi sätter barnen på väntelista. 

Med vänliga hälsningar

Shadi Hägg, lungläkare, MLA lung- och allergimottagningen

Utbildningar

Teamsmöte med chefer och medarbetar på BVC 18 maj

Inbjudan har skickats till alla funktionsbrevlådor samt chefer.

Fortbildning via Teams med BHV-sjuksköterskor för 2021.   

Program

  • Logoped Maria Törnhage, Ätsvårigheter och nyheter gällande tal, språk, kommunikation
  • Information från MBHV-psykologerna om förtydligande av rutin och ett nytt utvecklingsprojekt
  • Gordana Gjurovski, samordnare, att ge information om digitala föräldragrupper och uppdaterade Hälsoformulär.
  • Era frågor 

När: 25 maj k 13.00-15.00. 
Var: via Teams 
Anmälan: ingen föranmälan. Deltagarlänk finns på vår utbildningssida.  

Digital SUF-konferens 5 maj 

Samverkan Utveckling Föräldraskap -för barn och föräldrar i familjer där förälder har intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter.  
Program Digital SUF-konferens 5 maj (pdf)  

logga suf-konferens

Amningsfredag den 7 maj kl. 9.00-15.30

Vårterminens Amningsfredag har temat ”Amma länge”.
Här finns programmet.
Deltagande sker via Zoom, länk finns i programmet.

Teamsträff för handlingsplan Jämställt föräldraskap

När:
27 maj kl. 13.00–14.00
24 augusti kl. 13.00-14.00
5 oktober kl. 13.00-14.00
Var: via Teams. Länken finns på vår utbildningssida.
Anmälan: ingen anmälan

Barnhälsovårdens fortbildningsdag hösten 2021  

På höstens fortbildning är förmiddagen tillsammans med MHV och öppna förskolan. Det blir del 2 i serien om Jämställt föräldraskap utifrån materialet ”En förälder blir till”.  Mer information om eftermiddagen kommer. 
När: 15 och 28 september
Var: via Teams 

Övrigt

Rekommenderade läkemedel för barn 2021/2022

Många hann inte ta del av utbildningen om den nya rek.listan för barn. Utbildningen finns filmad sök på: bitly.com/barnreklistan. PowerPoint från utbildningen finns bifogad mejlet med Månadsbladet till era angivna funktionsbrevlådor. Den nya listan samt en sammanställning över förändringarna hittar ni via denna länk Rekommenderade läkemedel för barn - Region Uppsala

Nya medarbetare och chefer? 

Mejla barnhalsovarden@akademiska.se om ni har bytt arbetsplats, fått nya kollegor eller ny chef.

Kontakt