Barnhälsovårdens månadsblad april 2022

2022-04-27

Aktuellt för dig som jobbar inom barnhälsovården

Information

En eller fler medföljande vid besök på BVC

Vid "utökat primärvårdsforum" den 22 april togs frågan om flera föräldrar får följa med vid besök på BVC.  Vårdhygien på Akademiska sjukhuset svarar att det är samma smittskyddsåtgärder som tidigare gäller. I sittande möte beslutas dock att barnets båda vårdnadshavare får följa med till BVC men fortsätt att undvika trängsel i väntrum.

Då sms-påminnelsen är lika för all primärvård så togs inget beslut om att förändra den i nuläget.

Digital tjänst för att utöka eller begränsa åtkomst till journalen

Från och med 1 april kommer vårdpersonal inom offentlig vård att kunna beställa utökning eller begränsning av åtkomst till journalen via ett digitalt formulär (Easit-ärende). Det kan till exempel handla om att blockera vårdnadshavares åtkomst till barnets journal vid misstanke om att ett barn är utsatt för hot, våld eller övergrepp.

Här finns mera information om Journalen via nätet och begränsningar av åtkomst för samtliga vårdgivare.

Fortbildning via teams för dig som jobbar på BVC

Den 31 mars var det fortbildning via teams för all BHV-personal. Första föreläsningen handlade om en ny mall rörandes vegetarisk kost (i rikshandboken) som kan användas i mötet med föräldrarna och som bedömningshjälp inför remiss till dietist.

Vi följde upp enkäten angående ert samarbete med Folktandvården (FTV). Många har ett gott samarbete och använder återkommande "kontaktformulär, barnhälsovården till folktandvården". Ni som inte har återkommande kontakt med FTV alternativt inte känner till kontakformuläret läs gärna åhörarkopian.

Logoped Madeleine föreläste om stamning och logoped Maria om ätsvårigheter. Det var mycket givande föreläsningar.

Åhörarkopior skickades den 7 april till funktionsbrevlådorna. En uppdaterad föräldrainformation om "stamning hos förskolebarn" bifogas detta månadsblad.

Välkomna till nästa fortbildning via teams den 17 november kl. 13-15

Nytt telefonnummer till Länslogopedin: rådgivning till föräldrar

Det nya numret har redan börjat gälla: 018-612 20 33. Det går bra för alla föräldrar att ringa det numret för rådgivning av logoped kring tal, språk och kommunikation. Torsdagar kl. 13-14 som tidigare.

Ny behandling av navelgranulom

I flera decennier har navelgranulom behandlats med vanligt bordssalt i flera länder, och ett antal studier har visat att behandlingen är mycket effektiv och har nästan inga negativa effekter. I bland annat Storbritannien har denna behandling blivit förstahandsval, och kan genomföras av föräldrarna själva i hemmet. En granskning av litteraturen gjordes nyligen i Region Stockholm och Gotland, med slutsatsen att metoden kunde rekommenderas av barnhälsovården. Inom kort kommer texten i rikshandboken att uppdateras med samma rekommendation.
I korthet går behandlingen till så här:

  • Lägg på en nypa (1/2 kryddmått) vanligt bordssalt direkt på granulomet
  • Täck över med en kompress och låt det verka i 30 minuter
  • Torka/skölj av naveln försiktigt med en ordentligt fuktad kompress
  • Behandla två gånger per dag i minst två dagar, det borde synas tydligt att granulomet har minskat i storlek och börjat läka.

Om granulomet inte minskar eller om andra komplikationer uppstår, till exempel infektionsmisstanke, ska barnet bedömas av läkare och eventuellt remitteras till Barnsjukhuset.

Föreläsningar om viktstigma inom primärvården

I december bjöd cancerfonden, dietisternas riksförbund och Hobs (Hälsa OBeroende av Storlek) in till ett antal lunchföreläsningar om viktstigma inom primärvården. Dessa finns nu att se i efterhand på deras hemsida: Öka din kunskap (hobs.se)

Det är fyra föreläsningar:

  • Riktlinjer för obesitas på intåg – är primärvården beredd? Lovisa Sjögren, MD, PhD barnobesitasläkare/specialist, prioriteringsordförande för Socialstyrelsens riktlinjer
  • Skapar viktsamtal med barn ätstörning? Kajsa Järvholm, leg. psykolog, docent, Enhet för barnövervikt Region Skåne och Lunds Universitet
  • Kanada världsledande – vad kan vi lära oss? Ximena Ramos Salas, PhD, Director of Research and Policy at Obesity Canada
  • Paneldiskussion med dietist, fysioterapeut, läkare, psykolog och sjuksköterska

Här är Hobs samlade tips till hälso- och sjukvården "att prata om vikt - till vården" (hobs.se)

Hälsosamma vanor på olika språk

Transkulturellt Centrum är ett kunskapscenter som arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

De arbetar bland annat med hälsokommunikation. På sidan "hälsosamma vanor på olika språk" finns korta filmer; "mat för små barn", "rörelse för små barn", "föräldraskap, rutiner och stress", "tänk på tänderna" samt "sömn och små barn". Filmerna är översatta till arabiska, engelska och ryska.

På deras sida om överviktsprevention finns bildstöd för bland annat samtal om vad som är lämpligt i en nappflaska och mjölkbilden som underlättar att förstå vad den ni pratar med menar med ”mjölk”.

Cosmic

På förekommen anledning påminner vi här om vikten av att ni har en lokal rutin för att lägga in alla barn (som inte direkt får en ny tid) i Planerade vårdåtgärder efter besöket. Detta för att inte missa att kalla något barn.

Huldra

Vid en översyn visar det sig att många barn som flyttat från vår region fortsätter att vara BVC-listade i Huldra. Om det är barn som ni rapporterat över till en annan BVC i landet så kan ni kontakta husläkarkansliet för att få hjälp med att lista av barnet.

BarnSäkert

Nu finns vårdtjänsten BarnSäkert hembesök 90 min inlagt för alla BVC:er. Denna vårdtjänst använder ni när ni ska boka ett gemensamt hembesök med familjebehandlare.

Vaccinationer

WHO:s globala vaccinationsvecka

Sista veckan i april är WHO:s globala vaccinationsvecka i år med temat Long Life for all. Med anledning av det har Folkhälsomyndigheten publicerat ett samtalsstöd för att prata med de yngsta barnen om smitta, virus, bakterier, vaccin och vad men kan göra för att må bra. Folke frågar om virus och bakterier heter det och innehåller samtalskort (på fyra språk), en bok och en film. Materialen är tänkta att läsas/ses tillsammans med en vuxen.

Utbildningar

Alla våra utbildningar hittar du här

Övrigt

Amningsfredag

Institutionen för kvinnors och barns hälsa Uppsala Universitet arrangerar "amningsfredag" (13 maj kl. 9.00-15.30) via Zoom. Temat är myter om amning.
Program och deltagarlänk finns här

Hitta enklare i DocPlus

För att enkelt hitta barnhälsovårdens DocPlus-dokument så är de alla märkta med en så kallad företagsnyckel. Det innebär att om ni skriver in BS-BVOH-BHV-BVC i sökfältet så kommer de fram, tyvärr inte i bokstavsordning. Förkortningen står för BarnSjukhuset – Barns Vård Och Hälsa – Barn Hälso Vård – BarnaVårdsCentral.

Kontakt