Barnhälsovårdens månadsblad augusti 2022

2022-08-29

Aktuellt för dig som arbetar inom barnhälsovården.

Information

Information från Cosmos asyl- och integrationshälsans mottagning i Uppsala

Boendet på Kvarntorget Uppsala där många familjer från Ukraina bor läggs ner i slutet av september. Det är viktigt att barnen har ett aktuell Hälsokort med vaccinations- och kontaktuppgifter till nuvarande BVC för att kunna informera BVC på den nya bostadsorten. Kopiera de vaccinationspapper som familjerna hade med från hemlandet och ordna inskanning i Cosmic så kan alla se vad de har fått för vaccinationer tidigare. Kom ihåg att märka dokumentet så att det hamnar under din vårdcentral för att alla enkelt ska kunna läsa det under vårdcentralens multimediaarkiv. Ta gärna hjälp av er administratör. Skannat material (intranätet)

Första tiden – till dig som är nybliven förälder till ett barn med omfattande funktionsnedsättning

Nationellt kompetenscentrum anhöriga - Nka har en webbplats med korta filmklipp och artiklar som alla handlar om första tiden för nyblivna föräldrar till barn med omfattande funktionedsättning. Föräldrar och professionella, med olika bakgrund och erfarenhet, delar med sig av sin kunskap. Ta del av filmklipp och artiklar (anhoriga.se)

Mona Pihl, som arbetar som möjliggörare/praktiker på Nka berättar: En sak som återkommer i alla de olika kontakter vi har med nyblivna föräldrar till barn med omfattande funktionsnedsättning är hur svår den första tiden är. Det säger de som vi möter direkt i våra samtalsgrupper, och det är den bild vi får från habiliteringen, från anhörigstödet, och från barnsjukhus och barnmottagningar. Som förälder blir man utkastad i en värld man inte har någon aning om. Man blir oerhört utsatt och ensam, och kan inte riktigt förstå hur man ska överleva. Hur kommer mitt liv se ut? Kan jag jobba igen? Skaffa fler barn? Hur blir det för syskonen? Det är många stora frågor man har att brottas med.

Förhoppningen är att föräldrar som besöker webbplatsen ska känna igen sig i någon av filmerna, men också att professionella som möter föräldrar ska få ökad kunskap och förståelse för denna särskilda situation av föräldraskap. Här är en flyer till föräldrar (pdf)

Tipsa gärna om BVC-podden avsnitt 129, Barn med funktionsnedsättningar ”Hitta en vardag som funkar för alla”.

Observera - det kommer en ändring i remissmallen för barn som remitteras till MBHV-psykolog

Under hösten kommer MBHV-psykologerna prova ett nytt arbetssätt för att på sikt kunna ge barn och föräldrar bättre stöd. Vi kommer göra en pilot där ett antal barn och föräldrar kommer delta. Mer information kommer senare i höst.

Uppsala kommuns projekt för att få fler barn till utrikesfödda att gå i förskolan

Ca. 18% av alla barn går inte på förskolan. Föräldrar ska veta att de har rätt till förskola, få kunskap om förskolans uppdrag och hur förskolans verksamhet ser ut. Och framför allt den språkliga vinsten med att gå i förskolan. Projektansvariga, Anita Gustafsson och Josephine Eld, kan vid behov kontakta föräldrarna för mer information och hjälp med det praktiska kring ansökan om förskoleplats. De arbetar också med uppsökande verksamhet i Gottsunda, Stenhagen, Sävja, Gränbystaden, Heidenstamstorg och Liljeforstorg. Deras kontaktuppgifter och ett skriftligt material (på nio språk) om vad förskolan är finns på hemsidan Uppdrag - fler barn till utrikesfödda i förskola - Uppsala kommun.

Cosmic

På förekommen anledning vill vi påminna om rutinen Familjer i behov av extra stöd överrapportering från Barnmorskemottagning till barnavårdscentral (docplus). En av orsakerna till i Cosmic dokumenterad överrapportering är när mamman har skyddade personuppgifter. Det har hänt mer än en gång att förval i Huldra försvunnit när mamman har skyddade personuppgifter och/eller är folkbokförd i annat län.

Utbildningar

BarnSäkert-utbildning för nyanställd personal

Implementeringsprocessen för BarnSäkert rullar på med full kraft. Då barnavårdscentralerna och familjeenheterna fortlöpande välkomnar nya kollegor så erbjuder vi nu ett utbildningstillfälle för alla nyanställda under hösten.
Vid frågor är du välkommen att kontakta koordinator Therese Norrman: therese.norrman@akademiska.se

När: 11/10–22 kl:08.15-16.30
Var: Via Teams
Anmälan via webropol

Fortbildning via Teams för dig som jobbar på BVC

Program: Jenny Bjur ortoptist, synundersökning på BVC vid 4 år
Johanna Kangas, vårdhygien, förebyggande av smitta på BVC

När: 17 november kl. 13.00-15.00
Var: via Teams, ingen föranmälan
Deltagarlänk: Anslut till mötet

Tillfället kommer att spelas in för att på begäran kunna delas med de som inte kan närvara. Genom att närvara på mötet samtycker ni till inspelningen.

Grund- och fördjupningsdagar inom hedersrelaterat våld 8–9 november 2022

För er som önskar mer kunskap så ordnar Länsstyrelsen i Uppsala län och FoU Socialtjänst Projekt Kvinnofrid i samverkan med Nationella Kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland in till en digital tvådagarsutbildning. Dag ett innefattar bland annat ny lagstiftning och grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck medan dag två ger yrkesspecifik kunskap för olika yrkesgrupper: polis och åklagare, socialtjänst, hälso- och sjukvård, civilsamhälle och skola och förskola. Under dag två hålls även ett särskilt pass för chefer, politiker och HR.
Utbildningen kommer följas upp med en fysisk utbildningsdag i maj 2023 med fokus på samverkan och arbete framåt i länet.
Anmäl och hela programmet

Övrigt

Kvinnobyråns kvällsgrupp

Den slutna gruppen träffas varje måndag (start 29 augusti med rullande intag) kl. 17:00–19:15 under ledning av vår leg psykolog/ psykoterapeut Pia. Samtalen berör våldsutsatthetens effekter, både för vuxna och barn. Träffarna inleds med gemensam middag. Barnen tillsammans volontärer leker under tiden gruppsamtalen sker. Mer information om kvällsgruppen (uppsalastadsmission.se)

Grundkurs i MI

Det finns platser kvar för MI-grundkurs under hösten. Kursen är för medarbetare från Nära vård och hälsa och privata vårdcentraler.
Anmälan via PINGPONG! Vid problem med anmälan kontakta kursadministratör @Carola Blom
Grundkurs 2022:7 startar 1 september
Grundkurs 2022:9 startar 10 november.

Camillas presentation

Hej. Dom flesta har ju redan träffat mig, men vem är jag?
Jag heter Camilla Lövgren. Min tid på Akademiska började 2017 på barnkirurgen, där jag arbetade som sektionsledningsadministratör. Sen gick jag vidare till Kirurgen, där jag arbetade som sektionschefadministratör i ca 4,5 år. Men nu är jag äntligen tillbaka på barnsjukhuset, där jag vill stanna och vara med i drivandet av dem olika administrativa arbetsuppgifterna och vara er behjälplig. Lite kort om mig privat. Jag är född och uppvuxen i Uppsala. Gift och har två grabbar på 20 och snart 18 år, varav bara ett barn, bor kvar hemma. På fritiden inreder jag och umgås med familjen, som också består av en hund. Med Boss/hunden paddlar vi SUP, och träffar andra på hundklubben. Jag är även ambassadör för Sennen träffarna i Uppland. Där vi gör olika aktiviteter tillsammans med våra hundar, lite nördigt med kul.
Jag är så glad över att få vara en del av Barns vård och hälsa.

Nya medarbetare och chefer?

Mejla barnhalsovarden@akademiska.se om ni har bytt arbetsplats, fått nya kollegor eller ny chef.

Kontakt

Sara Nielsen

Specialistsjuksköterska