Barnhälsovårdens månadsblad februari 2022

2022-03-01

Aktuellt för dig som arbetar inom barnhälsovården.

Information

Det pågående kriget i Ukraina kan väcka tankar och oro hos både barn och vuxna

Du som arbetar på BVC kanske får frågor om hur man kan prata med barn om kriget och oron kring det. Det kan också finnas familjer som har egna erfarenheter av krig och flykt och de aktuella händelserna återuppväcker dessa minnen på ett kraftfullt sätt.

Överlag kan man säga att barn märker av det som händer i deras omgivning, särskilt om föräldrarna är oroliga. Det är därför viktigt att våga prata med barnen om det som händer.

Här finns några saker att tänka på. Karin Fängström, mödra- och barnhälsovårdspsykolog i Region Uppsala, säger så här:

  • När det gäller mindre barn i till exempel 2–4-årsåldern är det inte säkert att de uppfattar så mycket av det som händer i Ukraina. Då kan man avvakta lite – och se hur mycket de egentligen har tagit in.
  • Det man kan börja med är att fråga öppet om barnet sett, hört eller pratat om kriget. Och sedan ta reda på barnets känslor och tankar kring det barnet vet, så man vet vad man ska utgå från. Förklara enkelt och tydligt för barnet att det är krig, när det började och vad som hänt. Men man behöver inte gå in på så mycket detaljer.
  • Barn från 5–6-års ålder har ofta mer kunskap än vad vi tror och kanske till och med önskar. Till dem är det viktigt att förmedla att det är okej att prata om, ställa frågor och visa vad man tänker och känner kring att det är krig, menar Karin Fängström.

Har man lite äldre barn hemma bör man diskutera vad de har sett på sociala medier, exempelvis TikTok. Det är väldigt mycket svårt innehåll, men också desinformation därute. Leta efter pålitlig information tillsammans med barnet om det vill veta mer, Lilla Aktuellt har exempelvis bra innehåll som är anpassat för barn. Prata gärna också om hur man kan hjälpa till, exempelvis genom att ge pengar till hjälporganisationer eller samla ihop kläder och leksaker till hjälpsändningar.

Familjer som själva har svåra upplevelser kan behöva extra stöd. Barnen kan visa stressymptom i form av att de är extra klängiga och ängsliga, börjar kissa i sängen eller får mardrömmar. Uppmuntra föräldrarna att hålla sig till de dagliga rutinerna och prata med barnen om att de är i säkerhet i Sverige.

  • Om barnet är oroat kan man lyfta information som är lugnande utan att vara svepande. Säg inte saker som "det är ingen fara", utan peka snarare på att kriget är långt bort och att det är liten risk att det kommer hit, säger Karin Fängström.

Om barnet har mardrömmar finns en särskild teknik som kan hjälpa. Man ritar om mardrömmen till en dröm med ett annat (bättre) slut. Man bestämmer då tillsammans att nästa gång drömmen kommer slutar den på det nya sättet.

Röda Korsets behandlingscenter i Uppsala tar emot både barn och vuxna med posttraumatisk stress. Hänvisa dit vid behov, 018–18 75 63.

Digitala Rundresor våren 2022

Som vi har informerat på sista mötet med cheferna den 18/1 kommer barnhälsovårdens länsavdelning att erbjuda tider för digitala rundresor under våren 2022. Verksamhetscheferna kommer att få information och valbara tider i sina mejl. Vi vill ha svar senast fredagen den 18/3.

Tiderna fördelas mellan olika BVC och per område. Ett datum gäller för ett ansvarsområde (inklusive filialer) till exempel: Tierp tillsammans med Skärplinge och Örbyhus.

Samarbete med Folktandvården

Det är nu dags för uppföljning av samarbetet med Folktandvården (FTV).

Varje BVC har en egen kontaktperson på närmaste FTV-klinik. Det är denna person som ger introduktion till nyanställd BHV-personal angående munhälsa, lämnar tandborstar och "gaddguiden" till er och fungerar som er kontaktperson när frågor uppstår eller hjälp med tidsbokning önskas.

I DocPlus hittar ni information;

Via denna länk kommer du till en kort enkät angående ditt samarbete med FTV. Enkäten är öppen 28/2 – 18/3.

Denna länk kommer även att skickas till era funktionsbrevlådor.

Information från Länslogopedin gällande remiss till logoped för barn som fyllt 5 år

Länslogopedins logopeder arbetar med barn 0–5 år och har kontakt med barnen fram tills barnen börjar förskoleklass och skolplikten infaller. Tidigare har Länslogopedin haft varierande datum för när remisser inte längre accepteras efter 5 års ålder. I år är brytpunkten 1 mars 2022 för barn som ska börja förskoleklass hösten 2022. Det är nu på gång ett beslut kring en tydligare brytpunkt för när remisser från BVC kommer att accepteras efter 5-årskontrollen. Mer information om det kommer så snart som beslutsunderlaget är klart.

Det är viktigt att remittera barnen i god tid så att logopederna ska hinna göra en insats innan barnen börjar i förskoleklass. 
Hälsningar Länslogopedin

Privatekonomi för föräldrar

Finansinspektionen lanserade tidigare i februari en kostnadsfri digital utbildning i privatekonomi riktad till föräldrar och blivande föräldrar. Den är baserad på boken ”Ditt barn och dina pengar”. Utbildningen är uppdelad i: Vänta barn, Föräldrar och Familj. Utbildningen ger baskunskaper inom en rad ekonomiska områden som konsumenträtt, försäkringar, sparande och familjejuridik. Det vill säga områden som kan vara bra att ha koll på i föräldraskapet.

Cosmic

Generellt tillagda sökord

Sökordet "närstående" har lagts till i alla mallar inklusive barnhälsovårdsjournalens mallar. Men för BHV-journalens del använd patientkortsfliken ”familjesituation barn” för dessa uppgifter. Detta ger bättre överblick än spridda journalanteckningar. Ni kan vid behov använda sökordet t.ex. att skriva att den separerade föräldern nu har en ny partner som sammanbor med föräldern och barnet.

Sökordet "personligt nätverk" är till för att beskriva relationer som en individ har med andra personer, privat och/eller professionellt. Det är ett sökord att använda vid behov t.ex. skriva om stödfamilj.

Publicerat på webben sedan förra månadsbladet

Under rubriken "barnhälsovårdens information om covid-19" hittar ni uppdaterade rekommendationer gällande BVC.

Utbildningar

Information om våra utbildningar, kurser och föreläsningar hittar du här.

Övrigt

SUF-Konferens 3 maj 2022

Varje år arrangerar SUF-kompetenscenter en konferens för att sprida kunskap om "samverkan utveckling föräldraskap" (SUF) för barn och föräldrar i familjer där en förälder har intellektuell funktionsnedsättning, NPF eller andra kognitiva svårigheter.

SUF-konferensen är digital och kostnadsfri.
Öppen för alla via länk på internet utan föranmälan.

Triple P våren 2022

Under våren startar Uppsala kommun föräldravägledning Triple P. Grupper på fysisk plats samt föreläsningsserier både digitalt och på fysisk plats.
Föräldrastödsprogram syftar till att stärka kunskap, färdigheter, självständighet och självförtroende hos föräldrar och därigenom förebygga beteendeproblem och känslomässiga

problem hos barnen. Främst riktar sig Triple P till föräldrar med barn i ålder 0–6 år och finns i tre nivåer: föreläsning, individuell rådgivning samt grupp.

Föräldraskapet och föräldrars strategier är viktiga faktorer för att främja barnets och familjens hälsa och förälderns tro på sin egen förmåga är i sin tur en viktig faktor för ett gott samspel. Tidigare forskning har även visat på en tydlig koppling mellan föräldrars beteenden och utåtagerande problem hos barn. Strategierna i programmet har direkt anknytning till familjens vardagssituationer. Här kan du se vårens schema. Bifogat finns en A4-affisch med information till föräldrar.

Mottagningen mot våld i nära relationer (MVU) erbjuder föräldrakurs för att bryta mönster

Det vi har varit med om i vår uppväxt kan sätta spår som gör det svårt när vi själva blir föräldrar. MVU i Uppsala, och Uppsala kommuns familjeenheter erbjuder en kurs för att arbeta med att bryta negativa familjemönster och för att undvika föra dem vidare till sina egna barn. Målgruppen för kursen är föräldrar som har yngre barn och som har upplevt aggressivt och skrämmande beteende, kränkningar, psykiskt eller fysiskt våld i sin uppväxt.

Kursen består av fyra träffar, 2,5 timma per träff. Vi träffas fysiskt, hitintills har vi varit på Familjeenheten Ling. För småbarnsföräldrar har det varit lättast att ses på eftermiddagar då barnen har varit på förskola. Båda föräldrarna är välkomna även om det är mest den ena som har upplevelser av aggressivt beteende.

Kursen är upplagd med korta föreläsningar, övningar och uppgifter. Deltagarna får arbeta enskilt och i smågrupper. Teman som tas upp rör familjemönster och hur vi hanterar känslor, både som föräldrar och hur vi kan hjälpa våra barn med deras känslor.

Kommentarer från föräldrar som gått kursen:

”Att få syn på saker i min barndom som förklarar hur jag känner och agerar idag”

”Värdefullt att få veta att det går att reparera”

”Insikter och hjälp till insikter på egen hand”

MVU planerar att ha en kursomgång senare under vårterminen 2022.

För mer information och anmälan:

Marie Sörensen, MVU, telefon 018-13 46 00
marie.sorensen@mvu.nu

Kerstin Brittsjö, Familjeenheten Ling, telefon 018- 727 5911
kerstin.brittsjo@uppsala.se


Föräldrautbildning - trygghetscirkeln

Kvinnobyrån håller föräldrautbildningen "trygghetscirkeln". Den lägger fokus på att skapa kontakt, utveckla föräldra-barnrelationen, samt få en djupare förståelse för barnets behov. Utbildningen sker i en liten grupp, med förutbestämda teman, under åtta tillfällen.

Start 30 mars kl. 10.00-12.00.

Amningsfredag

Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet arrangerar amningsfredag den 13 maj 2022. Programmet är ännu inte bestämt men kommer att presenteras här.

Kontakt