Barnhälsovårdens månadsblad juni-juli 2022

2022-07-01

Aktuellt för dig som jobbar inom Barnhälsovården.

En sommarhälsning

Bästa barnhälsovårdskollegor och chefer,

Nu är det sommar, och första halvan av 2022 har redan svischat förbi. Vi på Centrala barnhälsovården har haft möjlighet att träffa nästan alla er nu under våren vid våra digitala verksamhetsbesök, det har varit mycket givande att ses och höra hur ni har det, och vi ser fram emot att träffas på plats nästa år. Som alltid möts vi av er stora entusiasm för arbetet med barnen och familjerna och deras hälsa och välmående. Vi märker att det finns en positiv anda, trots två år av pandemi och ibland sviktande bemanning. Vi ser positiva spiraler, med nyanställda sjuksköterskor och läkare, nya tag och nya krafter. Ni bygger nya strukturer för att stödja varandra, som tydligt mentorskap för unga kollegor, växlande arbetsuppgifter och fokus på fortbildning och personlig utveckling.

Nu är det dags för vila och avkoppling, vi hoppas på fint väder, med värme och sol och många härliga dopp. Och vi ser fram emot att komma tillbaka utvilade och taggade för en dynamisk höst i folkhälsans tjänst.

Allt gott, och skön sommar!

Önskar,

Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare och hela CBHV-teamet

Information

Semestra med bebis

Under sommaren reser många barnfamiljer till sina sommarställen prata gärna med dem om att de inte kan förvänta sig att få barnhälsovård där då semesterorter inte har extra bemanning under sommaren. Se till att boka in kommande planerade besök hos er på ordinarie BVC.

Amningssvårigheter och kort tungband

Representanter från Amningsmottagningen, CBHV, ÖNH-kliniken och Neonatalavdelningen på barnsjukhuset har gemensamt sammanställt ett dokument med beskrivning av hur alla aktörer ska agera när man kommer i kontakt med barn 0–6 mån som har amningssvårigheter och eventuellt kort tungband.

Från och med nu ska personal på BVC hänvisa föräldrar till amningsmottagningen för en första bedömning av tungbandet istället för att remittera direkt till ÖNH-kliniken.

Läs mer om Amningssvårigheter och kort tungband hos små barn 0–6 månader dokumentet finns i DocPlus.

Uppdaterad informationsbroschyr till föräldrar om favoritsida/skallasymmetri hos spädbarn

Under sommaren kommer en uppdaterad informationsbroschyr till föräldrar publiceras på DocPlus. Texten är skriven av fysioterapeuterna på Barnspecialistmottagningen. Ni hittar dokumentet med hjälp av företagsnyckeln: BS-BVOH-BHV-BVC. Den finns även på CBHV.s hemsida under rubriken Självhjälp och manualer.

Ett utvecklingsarbete pågår angående skallasymmetrier hos spädbarn, så håll utkik efter mer information i månadsbladet under hösten.

Passar på att informera om att fysioterapeuterna har ett stort remissinflöde bland dom yngsta barnen och de har i nuläget kö. Totalt finns en heltidstjänst som arbetar med alla barn i åldern 0–6 år i Region Uppsala (skallasymmetrier och motoriska bedömningar).

Kine Johansen, fysioterapeut.

Rotavirusinfektion blir en anmälningspliktig sjukdom den 1 juli 2022

För barnhälsovården innebär anmälningsplikten inte någon förändring i arbetssättet eller när det gäller vaccinationerna. Om föräldrar frågar, så kan det vara bra att veta att laboratoriebekräftade fall av rotavirusinfektioner kommer att anmälas av laboratoriet, och bidra till uppföljningen av effekt och säkerhet för vaccinationsprogrammet. Om ni misstänker att ett barn fått en rotavirusinfektion, behöver ni inte göra någon anmälan. Vägled istället familjen till sjukvården för provtagning. Om infektionen bekräftas så anmäls den av laboratoriet.

Varning för bitleksak efter dödsolycka

EU har gått ut med ett larm på högsta nivå och Konsumentverket varnar för en bitleksak som säljs via fruugo.se och fyndiq.se. Leksaken kallas på nätet för ”Svamphuvud kreativ bitring Baby molarer. Leksaker, tänder napp blue” och ”Mushroom Teether Toys”. Anledningen till varningen är ett tragiskt dödsfall i Storbritannien där ett fem månader gammalt barn kvävts till döds på grund av bitleksaken som täppte till näsa och mun. Läs mer Varning för bitleksak efter dödsolycka | Konsumentverket

Information om tillgängligt föräldrastöd Uppsala län

I majs månadsblad skrev vi om det nya DocPlus dokumentet Åtgärder vid utfall Hälsoformulär inom BHV - Avseende barns beteende vid 3, 4 och 5 år. Som ett steg innan remittering oavsett barnets ålder bifogas dokumentet ”Information om tillgängligt föräldrastöd Uppsala län” detta månadsblad en samling tips på stöd till föräldrarna och lästips både till föräldrar och er på BVC.

Cosmic

Journalkopia till försäkringsbolag

Journalenheten Ceså har övertagit arbetsuppgiften att förse efterfrågande försäkringsbolag med kopia på pågående och avslutad BHV-journaler i Cosmic. Det innebär att försäkringsbolagen vänder sig till ett och samma ställe som för journalkopior rörande vuxna. Förhoppningen är att det avlastar er på BVC.

Vaccinationer

Vägledning gällande vaccination med levande vaccin till barn som exponerats för immunhämmande läkemedel

Nu finns det hjälp vid bedömning inför vaccination av barn som via moderna exponerats för immunhämmande läkemedel i Rikshandboken.

Vägledning för vaccination med levande försvagade vaccin, av barn som under graviditeten eller vid amning exponerats för immunmodulerande läkemedel (rikshandboken-bhv.se)

Utbildningar

Save the date – utbildning BarnSäkert

Digital utbildning för ny personal inom barnhälsovården och socialtjänsten.

När: 11/10 - 2022 kl:08.14-14.30

Var: Via Teams. Länk för anmälan kommer längre fram.

Barnhälsovårdens fortbildningsdagar 6 & 8 september

I höst kan vi äntligen ses på plats! Varmt välkomna till Elite Hotel Academia för en heldags fortbildning om bland annat Coparenting, Föräldraskapsstöd i grupp och astma.
När: 6 och 8 september kl. 8.30-16.00 (samma program båda dagarna).

Var: Elite Hotel Academia, Uppsala

Anmälan är obligatorisk via CBHV.s hemsida. Med anmälningsbekräftelsen kommer hela programmet.

Grund- och fördjupningsdagar inom hedersrelaterat våld 8–9 november 2022

För er som önskar mer kunskap så ordnar Länsstyrelsen i Uppsala län och FoU Socialtjänst Projekt Kvinnofrid i samverkan med Nationella Kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland in till en digital tvådagarsutbildning.
Dag ett innefattar bland annat ny lagstiftning och grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck medan dag två ger yrkesspecifik kunskap för olika yrkesgrupper: polis och åklagare, socialtjänst, hälso- och sjukvård, civilsamhälle och skola och förskola.
Under dag två hålls även ett särskilt pass för chefer, politiker och HR.

Utbildningen kommer följas upp med en fysisk utbildningsdag i maj 2023 med fokus på samverkan och arbete framåt i länet. Anmäl och hela programmet.

Kurs i screeningaudiometri

Hörsel- och Balanssektionen på UAS kurs i screeningaudiometri är nu fullbokad.

Mejla sofie.jarlesater@akademiska.se för att anmäla intresse till nästa kursomgång.

Övrigt

Manskligt talat – ny podd om mäns hälsa och normer

Nu har Mottagningen unga män lanserat en ny podd med berättelser och insikter kring mäns hälsa och de normer som finns kring män i samhället. Syftet är att öppna upp samtal och diskussioner kring ämnen som annars kan vara svåra att prata om för män.
Podden finns på Podbean App, Spotify, Amazon Music och Samsung Podcast App.

Kontakt med Centrala barnhälsovården under sommaren

Mejla till vår funktionsbrevlåda barnhalsovarden@akademiska.se vid allmänna frågor. Gäller det frågor om vaccination så skicka en konsultationsremiss till ”Barnhälsovården BARN”.

Kontakt