Barnhälsovårdens månadsblad november -december

2021-12-09

Aktuellt för dig som arbetar inom barnhälsovården.

Information

Tack för era insatser för barnen i Region Uppsala

”Utmaningar blir framgång” sade Safaa Ibrahim, pedagog på Öppna Förskolan i Sävja i samband med slutkonferensen för projektet iHUB, mer om det på nästa sida. Nu kan vi summera ännu ett år i Covid-pandemins tecken. Utmaningar som till exempel pandemins påverkan på nyblivna föräldrar har drivit utvecklingen av ett nytt nationellt föräldragruppsmaterial att använda digitalt i vår regions digitala mötesrum Vidicue. Även överföringen av journalkopior till elevhälsan har blivit helt digital och förhoppningsvis mindre resurskrävande för er. Uppstart av BCG-vaccination på BVC är en utmaning både i det tekniskt administrativa och praktiska planeringen och utförandet. Framgången blir tydlig när täckningsgraden av BCG-vaccinerade stiger. Pandemin har satt ljuset på familjers mående och barnens livssituation. Fler BVC:er har anslutit till arbetssättet BarnSäkert. Och under nästa år planeras breddinförande för Barnsäkert. Så om ett år ser vi med spänning fram emot att följa upp effekten av det förbättrade samarbetet med familjeenheterna. Nästa år medför också en utveckling för att bättre kunna följa flerspråkiga barns kommunikativa utveckling. En första information om vidareutvecklingen av vår språkscreeningsmodell vid vårens första fortbildningsdagar.

Avslutningsvis önskar vi er alla God Jul & Gott Nytt År samt en avkopplande ledighet!

Röda Korsets handbok Tryggt föräldraskap

De allra flesta föräldrar är dagligen i situationer där konflikter med barnen uppstår. I "Tryggt föräldraskap" finns råd till föräldrar för att undvika bråk och för att hantera en konflikt så bra som möjligt.

Tryggt föräldraskap innehåller:

  • Tips till föräldrar för att förhindra att konflikter uppstår.
  • Tips för hur man kan göra i en konfliktsituation, till exempel för att behålla lugnet trots att man är stressad eller irriterad.
  • Frågor som uppmuntrar föräldrar till reflektion kring egna tankemönster och som kan öka förståelsen för barnets känslor och beteende.
  • Råd om när det är en bra idé att be andra om hjälp för att hantera konflikter med barnen, och var man kan vända sig för att få stöd.

Handboken finns översätt till engelska, dari, arabiska, och somaliska finns att ladda ned här, eller att beställa hem från Röda Korsets webbshop.

Hälsosamtal om matvanor

I Rikshandboken finns nu ett nytt avsnitt om Hälsosamtal om matvanor. Avsnittet är tänkt som stöd i samtal om matvanor på BVC och innehåller: • Tredelningen • Bakgrund till matens koppling till hälsa • Åldersanpassad vägledning utifrån BVC-besöken • Tips på verktyg och material.

Lär dig mer om stöd för nyanlända familjer

iHUB är ett projekt inom Öppna förskolan som stödjer den nyanlända familjen med uppsökande verksamhet och samhällsinformation i samverkan med andra aktörer i närområdet. Projektet har letts av öppna förskolan Uppsala kommun inom ramen för ett Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) projekt. Det har resulterat i ett utbildningsmaterial och en metod för samhällsinformation och föräldrastöd för nyanlända familjer. iHUB kommer att bli en permanent del av den ordinarie verksamheten på alla Uppsalas sex kommunala öppna förskolor.
Fram till 31 december har du möjlighet att titta på en inspelning från iHUB:s slutkonferens. I filmen presenteras metoden och deltagares erfarenhet från projektet.

Enkätuppföljning av den förändrade rutinen för överlämning till elevhälsan

Det kommer ett mejl med länk till en enkät i Forms till er funktionsbrevlåda. Tag chansen att återkoppla vad som blev bra och vad som kan förtydligas gällande blanketten och rutinen i DocPlus.

Uppdaterad information om remiss till Optimusteamet

Med Månadsbladet till er funktionsbrevlåda är uppdaterad information från Optimus.

Cosmic

Uppdatering av blankett

Snart kommer en uppdatering av blanketten “Sammanfattning pappersjournal”. Blanketten ska användas till att sammanfatta inkomna journalkopior, fullständiga men även om endast tidigare vaccinationer är kända. Den byter därför namn till “Sammanfattning journalkopior”. Då alla länder inte ger pneumokockvaccin så får det nu egna rader. Rotavirusvaccin läggs till.
Stort tack till er som skickat in förbättringsförslagen!

Föräldralängd

Uppgiften om föräldrarnas längd ska föras in för alla barn i samband med inskrivningen på BVC. Använd mallen “Tillväxtkurva, komplettering födelse”.

Tillväxtkurva, komplettering födelse, bild från hur det ser ut i Cosmic.

Vaccinationer

BCG

Arbete pågår med en rutin för det praktiska kring BCG-vaccinationerna samt en manual angående indikation för vaccination och handläggning av eventuella komplikationer.

Utbildningar

Alla våra kommande utbildningar hittar du här.

Övrigt

Övergripande samverkansrutin

Ny uppdatering av dokument i DocPlus: Samverkansrutin mellan socialtjänst, förskola, skola, tandhälsa och barnhälsovård gällande barn och unga placerade utanför det egna hemmet. Förtydligande av ansvaret och lite lättare att hitta vad som gäller för barnhälsovården.

SpecialBVC

Kolikvaggor kommer inte längre att lämnas ut av SpecialBVC på grund av strikta hygienkrav. Ni är fortsatt välkomna att höra av er till oss om familjer med kolikbarn där svårigheterna är komplexa och hela SpecialBVC teamets kompetens behövs.

Ni når oss för konsultation via messenger eller telefon.
Veronica, psykolog 018–611 59 69, Ulrika, sjuksköterska 018–611 59 67.

Kampanj "Tillsammans mot våld"

Mellan den 15 november och den 15 december samt under En vecka fri från våld, kommer den nationella kampanjen Tillsammans mot våld synas på bland annat på sociala medier, tv-skärmar och på affischer. Syfte med kampanjen är att uppmärksamma och stärka arbetet mot våld i nära relationer. På sidan Kampanjmaterial - tillsammans mot våld hittar du mer information och kampanjmaterial för nedladdning – var med och sprid kampanjen du också!

För andra året i rad är länsstyrelserna med och sprider kampanjen "Tillsammans mot våld" i samarbete med Jämställdhetsmyndigheten. Kampanjen riktar sig till våldsutsatta och våldsutövare samt anhöriga. Syfte med kampanjen är att sätta fokus på frågan samt att tillgängliggöra stöd. Nytt för i år är att även Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket deltar i kampanjarbetet.

På vår hemsida www.regionuppsala.se/bhv finns alla kontaktuppgifter till oss på Centrala Barnhälsovårds enheten.

Kontakt