Barnhälsovårdens månadsblad oktober

2021-10-26

Aktuellt för dig som arbetar inom barnhälsovården.

Information

RS-virusepidemi

Det är en intensiv och tidig start för RS-virus vilket kan följas i folkhälsomyndighetens rapportering. Det är viktigt att skydda de yngsta barnen. Uppdaterad rekommendation för region Uppsala finns här.
Smittskyddsenheten har tillsammans med hälso- och sjukvårdsdirektören gått ut med ett pressmeddelande om att föräldrar rekommenderas att hålla barn under sex månader hemma så mycket som möjligt (hela pressmeddelandet). De har även skickat ett SMS-utskick till familjer som fått barn under 2021 ”Skydda de minsta mot RS-virus”. Mottagare var de som har reminders ifyllt.
Kommunikationsavdelningen arbetar nu med att ta fram information till väntrums-TV samt affischer till entrédörrar och väntrum.

Jämställt föräldraskap

Nu är halva utbildningsprogrammet genomfört för "en förälder blir till". De flesta verksamheter har skrivit handlingsplan för del 1, jämställt föräldraskap. Hoppas att ni nu är igång med handlingsplanen för del 2, stjärnfamiljen. Skicka gärna in handlingsplanen innan 15 november. Utbildningsfilmen för del 3, kulturell medvetenhet kommer under andra halvan av november.

FN:s barnkonvention säger att barn har rätt till omsorg från båda sina föräldrar (artikel 9), samt att båda föräldrarna har ett ansvar för barns uppfostran och utveckling (artikel 18).

Några tankar om jämställt föräldraskap:

  • att varje föräldraskap ses som en unik relation mellan en förälder och ett barn, varje föräldraskap är 100%-igt.
  • rollen som förälder är starkt färgad av normer kring föräldraskap baserat på kön = olika måttstockar.
  • att föräldrar, oavsett kön, har samma rättigheter och skyldigheter i föräldraskapet.
  • att barn får utveckla nära och trygga relationer med alla sina föräldrar.

Kostnadsfri webbaserad konsultation med SUF-Kunskapscentrum

Från och med denna höst kan du som arbetar inom Uppsala läns kommuner/region Uppsala boka in dig för konsultation om ett avidentifierat ärende som berör föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn.

En konsultation kan ge bättre förståelse om fungerandet hos föräldern genom att ringa in kognitiva funktioner (både styrkor och svårigheter) och dess påverkan på föräldraskapet. 

Det är inte av betydelse för konsultation om det finns en konstaterad diagnos hos föräldern eller inte. Det är behoven och fungerandet som står i fokus tillsammans med barnens uppväxtvillkor och utformning av stöd. Vid konsultationen kan du få tips på kommunikativt och kognitivt stöd för att underlätta förståelse av information som ges vid besöket samt vägledning om stödinsatser.

Tiderna fördelas efter principen ”först till kvarn” och ges måndagar jämna veckor mellan kl. 13.00-15.30. En konsultationstid är på 45 min. Förfrågan ska ha inkommit senast torsdag ojämn vecka. Anmäl intresse via "anmälan till konsultation" och besök "konsultation för mer information. Vid övriga frågor är du välkommen att kontakta din lokala SUF-gruppsrepresentant! Länk till kontaktuppgifter: lokala suf grupper.

Publicerat på webben sedan förra månadsbladet

Uppdaterade riktlinjer för BVC angående covid-19.

Cosmic

Avbrott i samband med uppdatering

I samband med Cosmics uppdatering den 3 oktober försvann de tvingande funktionerna på batch- och dosnummer. Detta återställdes den 7 oktober. Glädjande är att alla batchnummer ändå dokumenterades rätt och kunde överföras till nationella vaccinationsregistret.

Rutin säkerställer att barn inte ”faller mellan stolarna”

Sedan tidigare finns en rutin som ska säkerställa att när barn byter BVC inom Uppsala län så tas de emot av den nya BVC:n. För att inte familjen ska få kallelser till flera BVC är det viktigt att den nya BVC:n meddelar den gamla när de anslutit barnet. Läs hela rutinen här.

Förvald favoritblankett

Om du lagt till en egen lista med favorit blanketter så slår den ut den lista som kommer med inloggningsrollen Sjuksköterska BVC PV. Det innebär att om en blankett läggs till generellt så får du inte den utan måste själv lägga in den i favoritlistan. Vill du ändra tillbaka följ punkterna nedan:

  1. Tryck på "tre prickar"
  2. Markera favoritblankett och pila tillbaka den
  3. Klicka på Ok för att spara
  4. Vid nästa omstart gäller standardpaketet

Vaccinationer

BCG, informationsblad och vaccinbeställning

Lung- och allergimottagningen har skickat en av dessa med kallelsen Tuberkulintest och BCG-vaccination.pdf eller BCG VACCINATION.pdf

Vid vaccinationstillfället delar de ut folkhälsomyndighetens informationsblad "ett informationsblad till föräldrar om vaccination mot tuberkulos."

Informationsbladet finns förutom svenska även på arabiska, dari, engelska, franska, ryska, somaliska, spanska och tigrinja.
Region Uppsala BCG-vaccination ingår inte i det allmänna vaccinationsprogrammet och ingår därför inte i den nationella upphandlingen. Du beställer vaccinet via leverantören Tamros kundservice, tel. 0771 15 00 30, eller e-post vaccin@tarmo.com. Vid mindre beställning tillkommer en orderavgift. Varorna levereras tisdag-fredag direkt till BVC ange önskad leveransdag och ett mobilnummer för leveransavisering.
Du kan även beställa från ApoEx tex via Agresso.

Utbildningar

Övrigt

95F flyttar tillbaka

Under fem veckor har Intensivvårdsavdelningen för nyfödda (NEO) varit evakuerade till 70H pga. sprinklerinstallation. Måndag den 25 oktober flyttade de tillbaka till sina ordinarie lokaler. Vill du komma i kontakt med dem så ring koordinator på 018–6115950 dygnet runt.

Kvinnobyrån arrangerar föräldrautbildning

Kvinnobyrån i Uppsala tar nu emot anmälningar till föräldrautbildningen Trygghetscirkeln och en vänta barngrupp utan partner grupp. För frågor och anmälan mejla kvinnobyran@uppsalastadsmission.se .
Utskrivbar A4-poster bifogas månadsbladsmejlet till er funktionsbrevlåda.

Amningsfredag 3 december

Amningsfredag arrangeras av Uppsala universitet, institutionen för kvinnors och barns hälsa. Temat denna gång är ”problem vid amning”. Program och deltagarlänk finns på deras hemsida.

 

Kontakt