BarnSäkert2-utbildning

2021-05-18

BarnSäkert2 planeras för att breddinföras inom barnhälsovården i hela Region Uppsala från och med 2022.

BarnSäkert2 syftar till att identifiera psykosociala riskfaktorer i familjer, som kan leda till att barn far illa och erbjuda hjälp till åtgärd.
Utbildning kommer att hållas under en hel dag på Uppsala slott och göras tillsammans med familjebehandlare från kommunens förebyggande enheter/socialtjänsten.

Vi erbjuder tre olika datum med samma innehåll:
16/11
24/11
3/12

Inbjudan och länk för anmälan kommer längre fram!

Kontakt

Therese Norrman

Distriktssköterska