Barnhälsovårdens månadsblad mars 2021

2021-04-06

Aktuellt för dig som arbetar inom barnhälsovården

Information

Förenklad sökväg för DocPlus- dokument gällande barnhälsovård

Vi skapar DocPlus- dokument /styrdokument som är till för er ute i verksamheten. Nu jobbar vi på att få till märkningen på alla DocPlus-dokument i regionen som berör barnhälsovård så att de blir lättare att hitta. I sökfältet på (publika) DocPlus skriver du: BS-BVOH-BHV-BVC för att samla dessa dokument.


Spar gärna länken som favorit för att enklare komma åt informationen i fortsättningen. Till exempel har DocPlus-dokumentet ”Handläggning misstänkt komjölksallergi hos barn under 2 år” uppdaterats med ett tydligare flödesschema för bedömning och handläggning.

Arbetsmaterialet "En förälder blir till"

Nu börjar materialet ”En förälder blir till” att skickas ut till alla regionens barnhälsovårdssjuksköterskor. Även läkare på BVC får gärna egna exemplar av materialet. Hör av er så kommer de med posten. Det är bra om ni har möjlighet att börja bekanta er med materialet innan första utbildningstillfället i april. Målsättningen med den här utbildningssatsningen är att samtliga blivande/nyblivna familjer ska känna sig välkomna och trygga i mötet med mödrahälsovård, barnhälsovård samt familjecentral. En förälder blir till är ett material för utbildning i och reflektion kring jämlikt föräldraskap. Utgångspunkten är olika situationer som kan uppstå i mötet mellan barn, deras vårdnadshavare och personal. Innan utbildningen startar ombeds du att fylla i ett självskattningsformulär för att ta reda på tankar och funderingar hos dig inför att arbetet med "En förälder blir till".

Den tar 10-15 minuter att besvara.

Rapport från vårens amningsträffar

Den 17 mars hölls en andra digitala amningsträffen för vårdkedjan. Totalt deltog 108 barnhälsovårdssjuksköterskor och barnmorskor. Vi har tagit fram en powerpoint där ni hittar information om amning från obstetriken, mödra- och barn-hälsovården.Här finns också länkar till information och filmer om amning för både professionen och föräldrarna samt exempel på barns amningsmönster vid olika åldrar. Amningsträffarna innehöll även gruppdiskussioner vilka har sammanfattats i slutet av denna powerpoint. Nästa amningsträff i vårdkedjan planeras till februari-mars 2022.

Leva med fler barn kan beställas

Nu finns "Leva med fler barn" upphandlad hos apotekstjänst. Sök på bokens titel för att få fram artikelnummer och pris. Boken är en fortsättning på den klassiska boken "Leva med barn" och är tänkt som ett stöd när familjen växer och frågeställningarna förändras. Boken utgår från barnets behov och rättigheter. Mödra- och barnhälsovårdspsykologerna har mycket långa väntetider för barn i hela länet. Det beror på att vi är för få psykologer i förhållande till befolkningen. Den rådande pandemin har ytterligare förvärrat läget. Vi arbetar så gott vi kan och tittar tillsammans med andra verksamheter på hur vi kan använda våra resurser på bästa sätt.

Vaccinationer

En film om varför man ska vaccinera sig

En film som kan användas som föräldrainformation har tagits fram av 1177 Vårdguiden. Länk till filmen hittar du här.

Utbildningar

Barnhälsovårdens fortbildningsdag våren 2021

På vårens fortbildning är förmiddagen tillsammans med bland annat mödrahälsovården. Det blir en föreläsning om jämställt föräldraskap utifrån materialet ”En förälder blir till”.  Eftermiddagen har tema vaccin. Mer information, anmälan och program finns här.

Fortbildning via Teams med BHV-sjuksköterskor för 2021.

Bland annat kommer logoped Maria Törnhage för att svara på era frågor om kommunikation och tal, ätsvårigheter och ät-utveckling. Gordana Gjurovski, samordnare, ger information om digitala föräldragrupper och uppdaterade hälsoformulär. 
Mer information och deltagarlänk finns här

Språknätet arrangerar en digital föreläsning

Tema: Berättelsens betydelse för barns språkutveckling.
Föreläsare: Astrid Frylmark, leg. logoped med lång erfarenhet av barns tal- och språkutveckling samt läs- och skrivförmåga.
När: 28 april 13.00-14.30.
Var: via Teams
Anmälan: inbjudan kommer

Amningsfredag den 7 maj kl. 9.00-15.30

Vårterminens amningsfredag har temat ”Amma länge”.
Programmet och länk för deltagande finns här.

Digital SUF-konferens

Samverkan Utveckling Föräldraskap -för barn och föräldrar i familjer där förälder har intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter.

Program Digital SUF-konferens 5 maj (pdf)

Jämställt föräldraskap- Utbildningsprogram 2021–2022

Nedan ser du samtliga datum för utbildning i arbetet för jämställt föräldraskap utifrån materialet ”En förälder blir till”. Planera gärna in deltagandet i era tidböcker. Anmälningslänk läggs ut närmare respektive tillfälle.
År 2021:
Del 1 14/4 och 22/4
Del 2 15/9 och 28/9
År 2022:
Del 3 26/1 och 1/2
Del 4 20/4 och 28/4
Tid: kl. 8.15-12.00  

Övrigt

Välkommen Malin, ny administratör på Centrala Barnhälsovården

Hej mitt namn är Malin Tjäderdal och jag är den nya administratören från den första mars. Hittills har jag ägnat min tid till introduktion och utbildning för att sätta mig in i jobbet. Jag arbetar fram till sista maj 80% och därefter 75%, finns på plats/Teams varje dag men kortare dagar. Jag har lång erfarenhet som administratör, jag har tidigare arbetat inom Region Uppsala bl. a på flera vårdcentraler och psykiatrins stab. Senast arbetade jag som konsult på Livsmedelsverket och Svenska kyrkan. Jag har utbildning som medicinsk sekreterare.
Mina kontaktuppgifter; telefon: 018- 611 59 70 och mejl malin.tjaderdal@akademiska.se

Teamsmöte med chefer och medarbetare på BVC

Minnesanteckningarna från mötet den 23 februari hittar du här.
Inbjudan till nästa möte den 18/5 kl.14.30 är skickad till alla chefer och funktionsbrevlådor.

Cosmos asyl och integrationshälsan

Cosmos har fått tillbaka remisser från BVC med motiveringen att barnet har fyllt sex år och börjat i skolan. Elevhälsan tar inte dessa barn för vaccination då det inte deras ansvar för barn i förskoleklass. Regionen har ansvar för vaccinationsuppdraget tills barnet är inskrivet i elevhälsan från årskurs ett. Det finns en administrativ rutin för att vårdcentralerna ska få ersättning för detta uppdrag.
Cosmos information finns nu på 1177 vårdguiden. Kom ihåg att informera om Cosmos när ni träffar nyanlända barn på inskrivningssamtalet på BVC.

Saga-Sagor Fiffiga kroppen och finurliga knoppen

1,2 ton Saga-Sagor böcker har kom till oss på Islandsgatan. När vi packade om dem så visade det sig att leveransen inte innehöll tillräckligt med böckerna på svenska för att motsvara den beställda mängden. Generation Pep meddelar att de inte kan finansiera ytterligare böcker i år. Räcker inte de böcker som levereras till er så kan ni välja att själva beställa fler via GenerationPep. Mejla barnhalsovarden@akademiska.se för mer information. Det kom extra många böcker på engelska, arabiska och somaliska dessa har fördelats till alla. Ni kommer även att få arbetsmaterialet En förälder blir till med detta utskick samt kritor som vi köpt in till er under förra året.

Kontakt