Agenda och minnesanteckningar chefsmöte 16 december 2020

Här kommer minnesanteckningar från teamsmötet mellan BHV och chefer/medarbetare. Vi behöver er hjälp med att samla in aktuella namn på funktionsbrevlådor från varje barnavårdscentral. Mejl om detta är redan skickat den 13/1 till alla BVC/chefer/medarbetare med bifogad fil.

Agenda till möte BHV/cheferna via Teams 15/12 2020

 • Hur kan vi förbättra kommunikationen/informationsflödet Funktionsbrevlåda för varje VC/BVC istället för personliga mejl till varje medarbetare på BVC.
 • Nyheter på webben. Bra att få in en rutin att läsa BHV-webbsida.
 • BHV behöver få information om nyanställda BHV-sjuksköterskor.
 • Utskick av sista enkätsvaren?
 • Information om vårens teams med BHV-sjuksköterskor.

Mötesdatum 2021

Teams med BHV-personal 2021

 • Vecka 5, måndag 1 februari klockan 13-15.
 • Vecka 21, tisdag 25 maj klockan 13-15.
 • Vecka 46, torsdag 18 november klockan 13-15.

Mötesanteckningar

Information om covid-19 enkäten under sommaren/hösten. På några BVC har man inte kunnat erbjuda alla besök enligt programmet av flera orsaker. Kan bero på personalsituationen men även att föräldrarna måste boka av tiden på BVC. Alla förutom en BVC har fyllt i enkäten, mycket bra jobbat!

Vi behöver försäkra oss om bra kommunikationsvägar till all BHV-personal och deras chefer. Det är svårt att hålla oss uppdaterade med personal som slutar/börjar. Det leder till att vi inte når alla berörda och många missar viktig information.  

Vid dagens möte beslöts att Barnhälsovårdens länsavdelning ska använda sig av en av vårdcentralernas funktionsbrevlådor. Informationen riktar sig till alla chefer och all personal på BVC-mottagningarna. Utskick sker till alla vårdcentralchefer med en bifogad länk till en Excel-fil. Där skriver de själva i vilken mejladress som ska gälla. Den mejladressen kommer sedan Barnhälsovårdens länsavdelning att sända kommande utskick till för spridning inom respektive vårdcentral och BVC. Alla privata mejladresser kommer att tas bort. Alla utskick börjar ärendemeningen med ”Barnhälsovården”.

Från och med 1 mars 2021 kommer all information från BHV länsavdelning endast att skickas till den mejladress ni skickat in.

 • Vi kommer under en övergångstid att dubblera utskicken. De som idag får ett privat mejl får försäkra sig om tillgång till rätt funktionsbrevlåda.
 • Titta gärna på vår hemsida: regionuppsala.se/bhv för att inte missa nyheter och utbildningar. Det finns bland annat en samlad mapp med covid-19 information.
 • Webbtidbok för BVC efterlyses av några. En sådan har Bålstadoktorn och det fungerar bra. Den används bara när föräldrarna ska boka om barnets tid på BVC. PV-IT hjälper till med anskaffande av webbtidbok.
 • En påminnelse om att cheferna meddelar BHV länsavdelning när de anställer nya BHV-sjuksköterskor/-läkare för att de ska kunna erbjudas ett introduktionsbesök.
 • Information ges om att BHV kommer att hålla tre kortare fortbildningstillfällen via Teams för BHV-sjuksköterskor nästa år (2021). Syftet är att snabbare kunna nå ut angående aktuella ämne/nya rutiner och svara på frågor kring dessa. Datum och övrig information finns på hemsidan.
 • Gränby BVC ökar stadigt och är snart upp i 80 nyfödda barn per BHV-sjuksköterska för 2020. Vart går gränsen? Enligt förfrågningsunderlaget för BVC i Region Uppsala så är det 55–60 nf/heltid i ett område utan ökad vårdtyngd.
 • En fråga från Årsta om BCG vaccination. Vi informerade om detta nyligen på fortbildningsdagarna (2 och 8 december) och återkommer igen när vi har ny information.  
 • Notera att nästa möte BHV/cheferna via Teams, äger rum den 23 februari klockan 15-16. Agenda kommer senare.

Tack för ett gott samarbete och vi önskar er en god fortsättning på nya året.

Kontakt

Barnhälsovårdens länsavdelning