Till dig som skickar remisser till Kita Logopedstudio

2023-06-20

Den 30 september 2023 kommer Kita Logopedstudio att avsluta sin verksamhet. Från och med 1 oktober 2023 kommer Logopedbyrån Dynamica att driva logopedverksamhet i samma lokaler och med delvis samma personal.

Logopedbyrån Dynamica har avtal med Region Stockholm och bedriver vård med samma sorts avtal som Kita Logopedstudio. Logopedbyrån Dynamica tillämpar sammanhållen journalföring i journalsystemet Take Care.

Har du frågor om Logopedbyrån Dynamica kan du titta på hemsidan  eller kontakta kvalitets- och utvecklingschef Carina Aronsson på telefonnummer 0736-520750.

Logopedbyrån Dynamica

Kita Logopedstudio räknar med att kunna ta emot patienter i sin regi för remisser som skickas fram till 31 augusti. Därefter ställs remisserna för de patienter som önskar vård hos Logopedbyrån Dynamica Märsta till:

Logopedbyrån Dynamica

Nymärsta Gränd 2

Plan 3A

195 30 Märsta

E-remisser kommer att kunna skickas i Take Care från och med 1 oktober. Då är adressen Log-byrån Märsta.

Samtliga patienter informeras om ovanstående via brev, samt har påmints om möjligheten att själv välja vårdgivare.

Kontakt

Lotta Kita, legitimerad logoped och verksamhetschef

070-432 33 10