Barnhälsovården i Cosmic

Här finns hjälp för dig som ska dokumentera i Cosmic.

Videobesök i barnhälsovården

Nya möjligheter till patientkommunikation införs i Regionen. För verksamheten på barnavårdscentralerna kan det vara aktuellt med videobesök vid vissa uppföljningar och som ett bättre alternativ till telefon.

Läs mera här I Månadsbladet april 2018 gavs en kort information om de förändringar som bland annat är resultatet av era önskemål.

Nyfödd – 4v mallen delas upp i 3 mallar

  • Inskrivning nyfödd heter den första mallen där de tvingande sökorden hamnar. Hinner man inte få svar på alla uppgifterna vid första besöket så spara anteckningen istället för att signera så kan du fylla på uppgifterna vid nästa besök. Som tidigare är uppgiften om amning tvingande hela första året.
  • Första månadenmallen är till för de besök som sker mellan inskrivning och teambesöket.
  • 4 veckor barnhälsovårdskontroll heter mallen för teambesöket vid 4 veckor.

Tillägg av sökord

  • 5-årsmallen, sökord Synprov (lika som i 4-årsmallen men inte tvingande).
  • Extramallen, sökord Finmotorik och Grovmotorik (inga fasta val).
  • Extramallen, sökordet Ärftlighet med under sökord.
  • 6-8-veckorsmallen, sökord Depressionsskattning. Tillägg av fast val "EPDS ej utfört".

Tillägg av blankett

  • Tillägg av förvald blankettfavorit "Anmälan enligt Socialtjänstlagen 14 Barn och unga som far illa eller riskera fara illa / Orosanmälan".

Ändring

  • Sökordet Amning, två av de fast valen får tydligare namn. För mer information om tanken bakom benämningarna se "Flödesschema för insamling av amningsuppgifter".
  • 4-årsmallen ska sökordet Utvecklingsbedömning flytta ner under Finmotorik för att tydliggöra att det är en sammanfattande bedömning av besökets samtliga utvecklingsbedömnings moment.

Kom ihåg

Sökordet Kontraindikation vid vaccination.

Föräldralängd skrivs i mallen Tillväxkurva komplettering.

Egentlig ålder kan v.b. skrivas i Fritext rutan under Kontaktorsak. I Cosmic kan inte uppgifter "hoppa in" exempelvis från patientlisten.