Barnhälsovården i Cosmic

Här finns hjälp för dig som ska dokumentera i Cosmic.

Kom ihåg

Sökordet "kontraindikation" vid vaccination.

Föräldralängd skrivs i mallen "tillväxkurva komplettering".

Egentlig ålder kan v.b. skrivas i fritextrutan under "kontaktorsak". I Cosmic kan inte uppgifter "hoppa in" exempelvis från patientlisten.

Kontakt

Anna Högberg