Hjälp vid 4-veckors-, 6-månaders-, och 12-månadersbesöken

Här får du hjälp med vilka sökord som ska fyllas i vid besöken på BVC.

Nyfödd - 4 veckor

Kontaktplats : BVC
Närvarande: allmänläkare och sjuksköterska
Anamnes - uppgiftslämnare: vårdnadshavare
Status - kommunikation - utveckling -kommunikation och lek: fixerar och följer boll med blicken
Nutrition - amning: förhöra sig om var barnet äter och hur det fungerar
Aktivitet - utveckling - grovmotorik: rör armar och ben liksidigt
Tillväxt: fyll i tillväxten

6 månader

Kontaktplats : BVC
Närvarande: allmänläkare och sjuksköterska
Anamnes - uppgiftslämnare: vårdnadshavare
Status - kommunikation - utveckling -kommunikation och lek: tittar efter tappad leksak, jollrar nyanserat
Nutrition: förhöra sig om vad barnet äter och hur det fungerar
Aktivitet - utveckling - grovmotorik: vänder sig runt, drar sig mot sittande
Aktivitet - utveckling -finmotorik: flyttar föremål mellan händer
Tillväxt: fyll i tillväxten

12 månader

Kontaktplats : BVC
Närvarande: allmänläkare och sjuksköterska
Anamnes - uppgiftslämnare: vårdnadshavare
Anamnes - tidigare/pågående hälsoproblem: antibiotikabehandling, återkommande eksem, sökt vård för olycksfall under spädbarnsåret, inget av ovanstående
Nutrition: förhöra sig om vad barnet äter och hur det fungerar
Tillväxt: fyll i tillväxten
Bedömning - kontraindikation: innan vaccination, eventuell kontraindikation
Läkemedelsbehandling/hantering - vaccination: fyll i vaccination
Samordning: BCG?