Lathund, vaccinationer på BVC

Hitta tidigare givna vaccinationer

 För att hitta vaccinationer dokumenterade i Cosmic R8.0, filtrera kronologiska journalen med hjälp av filtret ”BHV
vaccination & smitta & samordning”. Då visas anteckningar gjorda på sökorden "vaccination, smitta och samordning (angående BCG-vaccination).

För att hitta vaccinationer dokumenterade i pappersjournal eller annat läns journalkopia

De finns sammanfattade i blanketten ”BHV_Pappersjournal, sammanfattning” i BHV blanketter.

Sök fram vaccinationsmall och gör den till favorit

Bilden visar hur man söker fram vaccinationsmall och gör den till favorit

Mallförslag:

PED Infanrix hexa intraMUSKulärt; 1 end (Vaccin, bvc)
PED Synflorix intraMUSKulärt; 1 end (Vaccin, bvc)
PED Priorix intraMUSKulärt; 1 end (Vaccin, bvc)
PED Rotarix oralt; 1 end (Vaccin, bvc)
PED Tetravac intraMUSKulärt; 1 end (Vaccin) / PED Tetraxim intraMUSKulärt; 1 end (Vaccin)
PED Engerix-B 10µg intraMUSKulärt; 1ml end (Vaccin)

Ordinera vaccin med hjälp av favorit

 • Fliken "ny" öppnas vanligen med dina valda favoriter synliga. Tryck annars på den gula stjärnan.
 • Dubbelklicka på den mall du vill ordinera. Välj ja i meddelanderutan för att ordinera.
 • Din ordination finns nu i fliken som visar utdelningsvy.

Administrera vaccination

 • Högerklicka på den ljusblå sprutsymbolen. Välj "administrera".
 • Kontrollera att alla förifyllda uppgifter stämmer.
 • Fyll i lokalisation, batchnummer och sätt en punkt (gäller ej Tetraxim) i rutan kommentera.
 • Avsluta med knappen administrera.

Överblick, vaccinationsfliken

 • Vaccinationslistan har tre olika presentationslägen.
 • Välj mellan eller stor om du vill läsa mer detaljer om varje givet vaccin.
 • Vaccinationslistan öppnas med tidsaxeln förinställd på 10år.
 • Tidsaxeln kan du justera för att se det valda barnets
  vaccinationer tydligare.

Skriva ut vaccinationskort

I fliken vaccinationslistas nedre högra hörn finns knappen "vaccinationskort". Vaccinationskortet presenterar administrerade
och planerade vaccinationer med preparatnamn och 2020-06-30 för given dos.

Administrera receptförskrivet vaccin

Recept skrivet i annat journalsystem

Vaccin som förskrivs på recept i annat journalsystem finns inte i Cosmic utdelningsvy. Det dokumenteras på sökordet
"vaccination", vilket gör det sökbart i kronologiska journalen. För vaccin som enbart finns omigrerat, ska administreringen
dokumenteras i kronologisk journal på sökord "vaccination".

Läkares receptförskrivning och ordination av vaccin i R8.1

Av läkare receptförskrivet vaccin som ska administreras av BHV-sjuksköterska på BVC ordineras enligt modellen ”administreras på enhet”.

 • Först görs receptförskrivningen.
 • Därefter högerklickar läkaren på vaccinet i vaccinlistan och väljer ”ändra”.
 • ”recept” ändras till ”administreras på enhet”, signera sedan.
 • Vaccinet blir då synligt i utdelningsvy och kan administreras av BHV-sjuksköterska. Denna åtgärd måste göras varje gång ett vaccin receptförskrivits.

Administrera vaccin ordinerat av annan förskrivare

Vaccination som är ordinerat av annan enhet t.ex. Cosmos, men som inte finns i R8.1 läkemedelslista ska administreringen dokumenteras i kronologisk journal under sökord "vaccination".

Makulera ordinerat och administrerat vaccin

 • Först makulera att dosen givits genom att högerklicka på den mörkblå sprutan och välja "visa logg".
 • Dialogrutan ”logg på utdelningstillfället …” öppnas
 • Markera det du vill makulera så att det blir gult
 • Klicka makulera.
 • Välj makuleringsorsak, skriv ev. kommentar och tryck sedan makulera.
 • Stäng rutan.
 • Sedan i vaccinationslistan, högerklicka på preparatnamnet, välj "makulera ordination".
 • Dialogrutan ”makulering…” öppnas.
 • Välj makuleringsorsak, skriv ev. kommentar och tryck sedan makulera.
 • Under rubriken ”makulerade läkemedelsbehandlingar” i vaccinationslistan syns det makulerade vaccinet.

Makulera ordinerat och administrerat vaccin, när mer än 24 timmar gått efter signering av ordinationen

 • Först makulera att dosen givits genom att högerklicka på den mörkblå sprutan och välja visa logg.
 • Dialogrutan ”logg på utdelningstillfället …” öppnas, markera det du vill makulera så att det blir gult,
 • klicka makulera.
 • Välj makuleringsorsak, skriv eventuell kommentar och tryck sedan makulera.
 • Stäng rutan.
 • Kontakta vårdsystemsamordnare på pvit@regionuppsala.se. I mejlet ska denna information finnas:
  • preparatnamn,
  • fullständigt personnummer,
  • datum och tid för den felaktiga ordinationen (det visas när du håller muspekaren över den röda sprutan i vaccinationslistan)

Efterregistrera vaccin av dig givet vid tidigare tillfälle

För att efterregistrera vaccin, ordinera vaccinet på den aktuella vårdkontakten.

 • I fliken "ny", klicka på önskad ordinationsmall.
 • Välj knappen ordinationsdetaljer nere till höger.
 • I fliken dosering,  justera till rätt tid och datum.
 • Välj knappen signera och öppna listan.
 • Gå in i utdelningsvyn. Eventuellt måste tidsaxeln justeras för att dosen ska synas i tidsintervallet.
 • Hitta utdelningstillfället och högerklicka
 • välj administrera. Man måste bakdatera utdelningstillfället. Kom ihåg batchnummer i batchnummerrutan.
 • Avsluta med att trycka administrera.

Skriva in batchnummer i efterhand samt rätta ett felaktigt batchnummer

 • Öppna vyn vaccinationslista i presentationsläge mellan eller stor.
 • Högerklicka på den mörkblå sprutan alternativt tabletten.
 • Välj visa logg.
 • Markera den administrerade dosen som ska tas bort så att den blir gul.
 • Tryck makulera, ange makuleringsorsak och makulera
 • Stäng sedan rutan.
 • Sprutan visas nu ljusblå. Eventuellt krävs att man uppdaterar innan det syns i utdelningsvyn.
 • I utdelningsvyn,  högerklicka och välj administrera.
 • Skriv i de rätta uppgifterna
 • Batchnummer ska alltid dokumenteras i rutan batchnummer vid administrering

Lista på övriga barnvaccinationer som kan förekomma inom BVC-verksamheten.

Läs mer om ordinationsrätt för förskrivande personal i gällande författningar.

 • PED-Engerix-B 10µg intraMUSKulärt 0,5 ml end (vaccin)
 • PED Hexyon intraMUSKulärt 0,5 ml (vaccin, bvc)
 • PED Infanrix hexa intraMUSKulärt 0.5 ml edn (vaccin. bvc)
 • PED MMR Vaxpro intraMUSKulärt 1 end (vaccin, bvc)
 • PEd Prevenar 13 intraMUSKUulärt 1 end (vaccin. epde)
 • PED Priorix intraMUSKulärt 0,5 ml end(vaccin)
 • PEd Rotarix oralt 1 end (vaccin)
 • PED Synflorix intraMUSKulärt 0,5 ml end(vaccin, bvc)
 • PED Tetravac intraMURKulärt 1 end (vaccin, tetraxim, bvc)

I DocPlus finns:

 • Generella direktiv i primärvården dokumentnamn ”akutask anafylaktisk reaktion – generell ordination”.
 • Dokumentnamn ”vaccination av underburna barn”.

Kontakt