BHVQ i Region Uppsala

Svenska Barnhälsovårdsregistret, BHVQ, är ett nationellt kvalitetsregister vars mål är jämlik och rättvis barnhälsovård för alla barn i Sverige.

Det är av stor vikt att så många som möjligt lämnar sitt bidrag till kvalitetsregistren vilket ökar tillförlitligheten på resultat och utvärdering. Resultaten ska användas i verksamheternas kontinuerliga förbättringsarbete för att uppnå en jämn standard av tjänster och vård i Sverige. Informationen kan också användas för verksamhetsuppföljning och forskning. I de sammanställningar som görs går det inte att identifiera uppgifter om enskilda barn.