Dokument

Folkhälsomyndigheten "vaccination av barn och ungdomar"

Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer.

Videobesök i barnhälsovården

Nya möjligheter till patientkommunikation införs i Regionen. För verksamheten på barnavårdscentralerna kan det vara aktuellt med videobesök vid vissa uppföljningar och som ett bättre alternativ till telefon.

Favoritsida/skallasymetri

Denna information har utformats av fysioterapimottagningen för barn Munin för dig som har ett barn med en favoritsida/skallasymmetri. Den innehåller mer om skallasymmetri och hur det kan förebyggas och behandlas.

Leva med barn - föräldrainformation

Dokument på sidhänvisning till Leva med barn - arbetsblad för personal

Tillägg till Språkscreening vid 3 år

Omboka tid via 1177 BHV

Skanning BHV-journaler

Handläggning av prolongerad neonatal icterus i öppenvård

EPDS mall manual

Rutin vid utfall på EPDS