Amningsfredagar

2023-08-22

Två gånger per år, i maj samt november eller december.

Amningsfredag är en föreläsningsdag med amningsfrågor i fokus för studenter vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, kliniskt verksam personal samt andra intresserade, både lokalt och nationellt. Ingen anmälan behövs.

Amningsfredag ges en gång per år, i maj samt i november/december månad.

Kontakt