Bas-utbildning, EPDS och PIFF

Vårens datum för bas-utbildning är den 14+15 februari, 1, 14 och 29 mars. EPDS och PIFF är den 10/2, 10/3, 24/3 och 7/4.

Bas-utbildningen omfattar fem hela dagar, datumen för Bas-utbildningen 2022 är: 14+15/2, 1/3, 14/3 och 29/3.

År 2022.s utbildningen i EPDS, Pappa Icke-Födande Förälder och stödsamtal omfattar 4 förmiddagar: 10/2, 10/3, 24/3 och 7/4.

Anmälningslänk och information om plats kommer i novembers månadsblad.

Kontakt