Basutbildning för nyanställd personal på BVC 2023

2022-10-21

Basutbildningen omfattar fem heldagar under 2023 med start vecka 7.

Vårens basutbildning kommer att hållas fysiskt på plats. Information om program kommer i separat mejl till deltagarna. De ska ha påbörjat sin anställning på barnavårdscentralen (BVC).

Datum

13/2, 14/2, 28/2, 14/3, 21/3. Preliminärt klockan 8.30–16.

Lokal

Islandsgatan 2, plan 3. Rum Oden, Munin, Hugin, Tor.

Målgrupp

Specialistutbildad sjuksköterska och distriktsläkare/ST läkare på barnavårdscentralen. Medarbetare som nyligen gått liknande utbildning, exempelvis ST-kurs i Barnhälsovård i Uppsala, behöver inte gå denna kurs.

Anmälan

Anmäl dig senast 7 januari 2023 via:
anmälan till basutbildning 2023 (link.webropolsurveys.com).

Frågor

För eventuella frågor skicka mejl till  barnhalsovarden@akademiska.se