Fortbildningsdagar hösten 2022

Heldagar den 6 och 8 september med samma program båda dagarna.

Reservera redan nu tid för deltagande i höstens fortbildningsdag för samtlig personal som arbetar på Uppsala läns barnavårdscentraler.

När: heldag, 6 och 8 september, samma program båda dagarna.

Var: fysisk träff

Anmälan och program: länk för anmälan och program kommer innan sommaren.

Kontakt