Grund- och fördjupningsdagar inom hedersrelaterat våld

2022-06-10

8-9 november 2022

För er som önskar mer kunskap så ordnar Länsstyrelsen i Uppsala län och FoU Socialtjänst Projekt Kvinnofrid i samverkan med Nationella Kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland in till en digital tvådagarsutbildning.


Dag ett innefattar bland annat ny lagstiftning och grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck medan dag två ger yrkesspecifik kunskap för olika yrkesgrupper: polis och åklagare, socialtjänst, hälso- och sjukvård, civilsamhälle och skola och förskola.
Under dag två hålls även ett särskilt pass för chefer, politiker och HR.

Utbildningen kommer följas upp med en fysisk utbildningsdag i maj 2023 med fokus på samverkan och arbete framåt i länet.

Anmälan och hela programmet (lansstyrelsen.se)

Kontakt