Kompetensdagarna hösten 2023

2023-08-22

Den13/9 och 21/9 anordnar vi kompetensdagar för barnhälsovården.

Förmiddagen har vi gemensam utbildning med barnmorskor och ungdomsmottagningens personal. Temat är kvinnlig könsstympning. Under eftermiddagen växlar vi tema och fortsätter med undersökning vid teambesök samt inspirationsföreläsning om att arbeta med Grunda Sunda Vanor.

Inför förmiddagen påminner vi om att ni bör ha gått Socialstyrelsens utbildning om könsstympning. För att komma åt utbildningen behöver Du logga in och registrera dig via bankid.Samma program båda dagarna. Vi kommer att vara i 100-huset som tidigare och lunch serveras i nya restaurangen vid ingång 70.

Utbildning om könsstympning (socialstyrelsen.se)

Anmälan via denna länk; Kompetensdagarna
 
Vi påminner om att kompetensdagarna riktar sig till all personal som arbetar på BVC, det vill säga både sjuksköterskor och läkare.

Tid och plats

När: onsdag den 13/9 eller torsdag den 21/9

Tid: kl.08.30 - 16.30

Plats: H:son Holmdahls salen, ing.100 Akademiska sjukhuset

Program

  • förmiddag steg 2 i utbildningssatsningen mot kvinnlig könsstympning

8.30-9  Inledning Birgitta Segeblad mödrahälsovårdsöverläkare och Sara Morgan barnläkare. Samverkan vid omhändertagande av flickor och kvinnor som riskerar eller har blivit könsstympade.

9 – 9.30 Birgitta Essén, överläkare obstetrik Akademiska sjukhuset, professor. Kultur, myter och konsekvenser

Fika 9.30 – 10

10 – 11.30 fortsättning Birgitta Essén. Kunskapscentrum och vårdprocessen. Hur vägleder och rådges patienter och familjer- falldiskussioner.

11.30-12 Sammanfattande avslutning Sara, Birgitta och Birgitta

12-13 lunch serveras vid ingång 70 Restaurang/Café Linnéa

13-13.55 Professionsvis uppdelning läkare och sjuksköterskor

  • Sjuksköterskor diskuterar tidig språkstimulans (Språkpåsen) och insatser under väntetid till logoped vid utfall på språkscreeningen Laleh Nayeb, Anna Högberg.
  • Läkare diskuterar somatisk undersökning med fokus på genitala vid teambesök 3 år. Dan Sehligson, Steven Lucas.

14-14.25 Gemensam diskussion teambesök 3 år

Fika 14.25-14.45

14.45 – 15.15 Övervikt och obesitas bland 4-åringar i Region Uppsala Anna Fäldt & Anton Dahlberg. Siffror från årsrapporterna 2021 och 2022, beskrivning av skillnader i länet och utveckling efter pandemin

15.20 – 16.15 Grunda sunda vanor Mariette Derwig och Linda Håkansson. Presentation av en strukturerad metod att diskutera levnadsvanor på BVC

16.15- 16.20 avslut & utvärdering

Kontakt