Konsult-BVC - flera datum under hösten

Konsult-BVC

Sjuksköterskor och läkare på BVC välkomna! Efter pandemi-avbrottet söker vi oss tillbaka till former för konsult-BVC. Kom gärna förberedd med dina kluriga patienter att diskutera i grupp och med barnläkare från barnspecialistmottagningen. Obs, endast avidentifierat patientmaterial över Teams.

Syftet och målsättning: regelbundet erbjuda utbildning med fördjupning och uppdatering av kunskaper vad gäller barnaårens utveckling och sjukdomar. Utbyte och diskussion av erfarenheter. Rådgivning och konsultation om specifika fall och tillstånd.

När och för vilket område:

16/9 kl. 13.00-14.00      Dan och Larisa möter BVC.er i Uppsala och Knivsta

Microsoft Teams-möte

Jobba på datorn eller mobilappen

Klicka här för att ansluta till mötet

16/9 kl. 13.00-14.00      Catharina och Ziaul möter BVC.er i Enköping, Bålsta och Håbo

Microsoft Teams-möte

Jobba på datorn eller mobilappen

Klicka här för att ansluta till mötet

30/9 kl. 13.00-14.00       Adam och Anna-Maria möter BVC.er i Norduppland

Microsoft Teams-möte

Jobba på datorn eller mobilappen

Klicka här för att ansluta till mötet

25/11kl. 13.00-14.00       Charlotte och Elisabet L. möter BVC.er i Enköping, Bålsta och Håbo

Microsoft Teams-möte

Jobba på datorn eller mobilappen

Klicka här för att ansluta till mötet

25/11 kl. 13.00-14.00  Adam och Anna-Maria möter BVC.er i Norduppland

Microsoft Teams-möte

Jobba på datorn eller mobilappen

Klicka här för att ansluta till mötet

16/12 kl. 13.00-14.00  Dan och Larisa möter BVC.er i Uppsala och Knivsta

Microsoft Teams-möte

Jobba på datorn eller mobilappen

Klicka här för att ansluta till mötet

Var: via Teams. Länkar för deltagande finns efter varje datum och på vår hemsida under Utbildning.

Anmälan: ingen föranmälan.

Kontakt