Konsulttimme med fysioterapeuterna på Barnspecialistmottagningarna i länet

2023-02-02

Måndag 27 mars klockan 13.00-14.00

Välkomna till en konsulttimme med fysioterapeuterna på Barnspecialistmottagningarna i länet 

Måndag 27 mars kl 13.00-14.00 bjuder vi in till en konsulttimme med fysioterapeuterna på barnspecialistmottagningen via Teams.  

Syfte?  

Att presentera oss, fysioterapeuternas nya remissmall, föräldrainformationen ”Skallasymmetri hos spädbarn - förbygga och behandla” och diskutera patientfall med frågeställning torticollis/plagiocefali (barn 0–12 månader).    

Vem?  

Träffen riktar sig till personal inom barnhälsovården som arbetar med barn 0–1 år med skallasymmetri och tortikollis.   

När?  

Måndag 27 mars kl. 13.00-14.00 via Teams. Ingen anmälan behövs till mötet. Tillfället är kostnadsfritt. Mötet kommer inte att spelas in.   

Patientfall?  

Har ni patientfall ni vill diskutera när vi ses, hör av er innan till: maria.hanser@akademiska.se så vi får möjlighet att förbereda oss. Kom ihåg att avidentifiera patientinformationen.  

Länk till Teams:

Klicka här för att ansluta till mötet 

https://teams.microsoft.com 

 Anslut från datorn, mobilappen eller rumsenheten  

Ladda ned Teams | Anslut på webben 

Kontakt