Kurs i screeningaudiometri 20-21 oktober

Hörsel och balansmottagningen på Akademiska sjukhuset erbjuder kurs i screeningsaudiometri den 20-21 oktober 2021. Den vänder sig till BHV-sjuksköterskor på barnavårdscentraler i Region Uppsala.

Lokal: Gemzellsalen, ingång 95-96, NBV,  akademiska sjukhuset
Kostnad: 3000 kr, exkl. moms. I priset ingår kursmaterial, lunch och kaffe. 
Anmälan: Sista anmälningsdag fredagen 1 oktober. Antalet platser är begränsade. Fyll i blanketten och skicka in till den adress som står angiven.
Frågor angående kursen kan besvaras av Anne Strand och Sofie Järlesäter.
Tel.nr: 018 – 611 03 13
e-post: anne.strand@akademiska.se eller
sofie.jarlesater@akademiska.se

Preliminärt program

Onsdag 20 oktober

9.00 Välkomna
9.05 – 9.45 Hörselnedsättningar och diagnostik, Elsa Erixon, hörselläkare 
9.45 – 9.50 Paus
9.50 – 10.30 Hörselnedsättningar och diagnostisk, fortsättning, Elsa Erixon, hörselläkare
10.30 – 11.00 Hörselprov på barn – då & nu Anne Strand & Sofie Järlesäter, audionomer
11.00 – 12.00 Lunch på Kannan, ing 10
12.00 – 12.45 Hörselmätning – metodbeskrivning & felkällor
12.45 – 13.00 Frågestund
13.00 – ca 15.00 Praktiska övningar

Torsdag 21 oktober

9.00 – 9.30 Handläggningsrutiner, Anne Strand & Sofie Järlesäter, audionomer
9.30 – 10.00 Kaffe
10.00 – 10.30 Barn med cochleaimplantat,  Anne Strand & Sofie Järlesäter, audionomer
10.30 – 10.50 Remiss – genomgång & undantag, Anne Strand & Sofie Järlesäter, audionomer
11.00 – 12.00 Lunch på Kannan, ing 10
12.00 – 12.30 Audiogramtolkning , Anne Strand & Sofie Järlesäter, audionomer
12.45 – 14.45 Praktiska övningar

 

Kontakt

Gordana Gjurovski

Specialistsjuksköterska

Hitta på sidan