Barnhälsovårdens fortbildningsdagar

Vårens datum är 26 januari, 1 februari samt 20 och 28 april.

Välkommen på Barnhälsovårdens fortbildningsdagar
Nedan ser du vilka datum som fortbildningen är inplanerad för  våren 2022.

Datum våren 2022

När: onsdag 26 januari alternativt tisdag 1 februari. Kl. 8.15-16.15
Var: via Teams. Kontrollera att du har fungerande kamera och ljud in + ut före deltagandet.

Anmälan till Barnhälsovårdens fortbildningsdag


Program förmiddag:

På förmiddagarna fortsätter utbildningen i arbetet för jämställt föräldraskap utifrån materialet ”En förälder blir till”. Det blir uppföljning av kapitel 3 "kulturell medvetenhet" och introduktion till kapitel 4 "psykisk hälsa".

Program eftermiddag:

Inspiration "språkscreening av flerspråkiga barn".

Varmt välkomna till en eftermiddag fullspäckad med ny kunskap och workshop. Vi kommer att gå igenom:

 • Varningstecken för språkstörning (generellt)
  • Språkutvecklingen hos enspråkiga och flerspråkiga barn – likheter och skillnader
  • Vår uppdaterade språkscreening vid 2,5–3 år – nytt från forskningen
  • Språkscreening av flerspråkiga barn - Ny kompletterande version
  • Genomgång och demonstration av språkscreeningen – vanliga misstag och fallgropar
  • Inbjudan till att vara pilot för den nya språkscreeningen av flerspråkiga barn

Ytterligare inplanerade datum i vår.

Mer information om program och anmälan kommer senare.

20 eller 28 april, du väljer en av dagarna.
Program förmiddag: jämställt föräldraskap
Program eftermiddag: inspirationsdag BarnSäkert2

Målgrupp

All personal på BVC.

Innehåll

Bland annat fortsättning på Jämställt föräldraskap.

Kontakt