September 2021, Barnhälsovårdens fortbildningsdag

Fortbildningsdag 15 och 28 september 8.15-16.30 med fortsatt utbildning för jämställt föräldraskap och förberedelse inför uppstart med BCG-vaccination.

Syfte

Förmiddagen är en del i arbetet för stöd till ett jämställt föräldraskap.

Eftermiddagen är en förbredels inför uppstart med BCG-vaccination på barnavårdscentralerna.

Program

Förmiddagen

Tillsammans med mödrahälsovården och Öppna förskolorna fortsätter utbildningen för jämställt föräldraskap utifrån materialet ”En förälder blir till”. Fokus för förmidagen blir erfarenhetsutbyte, hur har det gått? Har ni kommit igång? Föredragshållare Lena Gunnarsson leder uppföljningen av ert arbete och föreläser om Stjärnfamiljen.  

Eftermiddagen

BCG-vaccination. Teori PPD, BCG. Lungkliniken berättar om den praktiska delen av BCG-vaccination. Barnhälsovårdssjuksköterskor som redan BCG-vaccinerar berättar om sina erfarenheter och delar med sig av praktiska råd.

Målgrupp

All personal på länets barnavårdscentraler.

Anmälan

Anmälningsformulär

Deltagarlänk skickas till den i anmälan inskrivna e-postadressen.

Hitta på sidan