Utbildning via språknätet

2023-08-22

Fortbildningstillfälle den 10 oktober via teams.

Dags för fortbildning inom språknätet. Denna gång sker fortbildningen digitalt via Teams. Den erbjuds till personal inom barnhälsovården/BVC, öppna förskolor, logopedmottagningen och folkbiblioteken i länet som ingår i språknätsgrupper.

Föreläsning ”Ett barn med flera språk – vad händer med språkutvecklingen?” hålls av Laleh Nayeb logopeden inom centrala barnhälsovården i Uppsala. Laleh disputerade i oktober 2022. I hennes forskning som handlade om språkscreening vid 2,5-3 år på BVC har hon också gjort en djupdykning gällande flerspråkiga barns språkutveckling. Tillfället är både en möjlighet för kunskapspåfyllning och också att få svar på frågor och diskutera kring våra gemensamma barn.

Länk till fortbildningsdagen hittar ni här (anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten)

Kontakt