Nyheter

26 juni 2020
Månadsbladet nr. 4-5 maj-juni 2020

5 juni 2020
Flerspråkig information om Covid-19

Nu finns en nationell telefonlinje om det nya coronaviruset bemannat med hälsokommunikatörer som talar arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska. Detta är en informationstjänst för allmänheten. Telefonlinjen ersätter inte sjukvårdsupplysningen. Gäller det enskilda patientärenden så hänvisas till 1177. Telefonnumret är: 08-123 680 00. Läs mer på  Folkhälsomyndighetens hemsida

Det finns även skriftlig information översatt till 24 olika språk. Bland annat ”Skydda dig och andra från smittspridning”.

22 april 2020
Information angående barnhälsovårdens arbete under Covid-19 pandemin

I samband med ett väldigt givande möte via Teams den 15/4 framkom flera viktiga synpunkter som vi kommenterar i bifogat informationsbrev. Nytt i detta nummer:

  • BHV-arbetet och vaccinationstäckningen är fortsatt relativt opåverkade av Covid-19 pandemin 
  • Det är viktigt att varje enhet finner en strategi för att bedöma BVC-barn när barnet eller en förälder har infektionssymtom
  • Reviderat bildstöd bifogas

Vi har fått in svar från de allra flesta på de veckovisa enkäterna om verksamheterna, tack! Det ger oss och er viktig information.

Informationsmail
Bildstöd 
Sammanställning enkät

Bevakning av avbokade barn vars besök avbokas pga. Corona pandemin

15 april 2020

Förslag till rutin för att underlätta arbetet med av-/ombokningar i samband med Corona pandemin. Rutinen gäller när ni eller vårdnadshavarna avbokar ett besök pga. Corona pandemin och besöket planerar att genomföras senare utan att en ny tid bokas in.  
Läs bifogat dokument

8 april - Covid-19 - Prioriteringar för BVC

14 april 2020

Till alla medarbetare och chefer inom barnhälsovården i Uppsala län

Följande prioriteringar för barnhälsovården har godkänts av NVH:s ledning:

Vid eventuellt förstärkningsläge i samband med Covid 19-pandemin gäller följande prioritering inom barnhälsovården.
Läs brevet här

Kontakt

Marié Blomberg