Välkomna till mödra- och barnhälsovårdens fortbildningsdag

Fortbildningsdagar för barnhälsovård som genomförs via länk

Tid: 8.30 – 16.00, 2 och 8 december (samma program båda dagarna)

Lokal: vid en dator på din arbetsplats, kontrollera att kamera och ljud in + ut fungerar.

8.30-12.00 med paus kl. 9.30

Anslut så här:

Microsoft Teams-möte

Anslut på din dator eller mobilapp

Klicka här för att delta i mötet.

Program

Att möta människor som upplevt traumatiserande händelser

Vad gör upplevelser som krig och flykt med en människa? Vad gör det med en förälder? Vad gör det med ett barn? Vad ska jag som professionell uppmärksamma? Hur kan jag bemöta och vilka råd ska jag ge? Och vad gör det med mig som professionell att ha den typen av svåra möten? Hur tar jag hand om mig för att hålla i längden?
Välkommen till en halv dags föreläsning med ovanstående frågor i fokus. Teori varvas med fallexempel och reflektioner.

Föreläsare är Isabel Petrini, legitimerad psykolog på Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade.

Lunch 12-13

13.00-13.30 

Vaccinationer

Dan Seligsohn informerar om BCG samt berättar om de vanligaste vaccinfrågorna som han får från BVC.

Knas Hemma

Knas hemma är en ungdomsdriven ideell förening som arbetar nationellt. Den främsta målgruppen för Knas hemma är ungdomar och unga vuxna i åldrarna ca13-30 år, som antingen bor i eller har bott i familjehem, HVB-hem, eller annat boende för samhällsplacerade barn eller unga. Knas hemma lyfter barns och ungas delaktighet och röster inom Socialtjänst, familjehem, HVB-hem, samt andra aktörer som träffar målgruppen. De föreläser och utbildar Socialtjänst, familjehem och andra samhällsaktörer i delaktighetsmetoder som på̊ bästa sätt stärker barns och ungas röster och höjer deras status i samhället. Föreläsare, Knas hemma ambassadör.

Avslutning 16.00

Kontakt

Sara Nielsen och Marie Blomberg

Hitta på sidan