Videobesök i barnhälsovården

För verksamheten på barnavårdscentralerna kan det vara aktuellt med videobesök vid vissa uppföljningar och som ett bättre alternativ till telefon.

Barnhälsovårdens länsavdelning avråder från användande av videobesök vid hälsobesöken. De omfattande kraven på bedömning vid hälsobesöken gör att det inte lämpar sig. Tekniska begränsningar i form av bildupplösning och hastigheten på länken/informationsöverföringen försvårar bedömning. Frånvaron av lukt- och känselintryck minskar också möjligheten till en heltäckande bedömning. Dessutom blir bedömningen av interaktion barnförälder, utveckling av språk och motorik samt tillväxt otillräcklig.

Exempel på möjliga möten där videobesök skulle kunna vara ett alternativ:

  • Amningsobservation för mödrar som känner sig besvärade i ett undersökningsrum
  • Kompletterande bedömning av barn som inte vill/kan medverka vid mottagningsbesöket
  • Uppföljning av vanliga BVC frågor-amning, förstoppning, kolik etc.

Observera att videobesök ger ingen extra ekonomisk ersättning.
Det är också viktigt att särskilja det hälsovårdande uppdraget som barnhälsovården har från det sjukvårdande som primärt är det huvudsakliga för primärvården i övrigt.

Videobesök med vårdnadshavare till barn/unga som ej har mobilt bank-id

Videobesök med patienter via Cosmic kräver att patienten har mobilt bank-id. Det finns en nedre gräns, då unga kan skaffa bank-id, vilket gör att videobesök med barn/unga som patienter ska hanteras via vårdnadshavare.
Fysiska besök med unga, görs nästan alltid tillsammans med vårdnadshavare. I användarvillkoren för appen får man från 16 år genomföra videobesök utan vårdnadshavare.

Videobesöket utförs med vårdnadshavarens bokning, men registrering av besök och dokumentation görs på barnet/ungdomen. Efter avslutat videobesök makuleras vårdnadshavarens bokning.

Giltig ID-handling ska visuellt uppvisas av patienten.

Dokumentation

Ett videobesök ska journalföras i enlighet med gällande lagstiftning och avtal och likställas med ett fysiskt besök.

Innehållsansvariga

Anna Högberg

Distriktssköterska

Dan Seligsohn

Barnhälsovårdsöverläkare